ŽIVOT V CENTRU MĚSTA: Ohlédnutí za přednáškou

# Příspěvek bez tagů

Vloženo10. 06. 2014

Text Správce systému

Ve čtvrtek 5. 6. 2014 proběhlo v Domě hudby již třetí setkání z cyklu přednášek o veřejném prostoru v roce 2014, téma bylo Život v centru města. Tři vzácní hosté pohovořili o svých zkušenostech se systémem fungování center různých měst: Ing. arch. Marek Kundrata představil centrum Prahy, Dipl. Ing. Lenka Filipczak představila město Regensburg a Ing. Irena Vostracká ukázala realizace a vize pro Plzeň.

Jako první vystoupil mladý architekt Marek Kundrata, který pracuje v Kanceláři veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Úkolem Kanceláře je vytvářet celkovou koncepci rozvoje veřejných prostranství v hlavním městě. Marek Kundrata představil, za jakým účelem zpracovávají Manuál tvorby veřejných prostranství, který je podle jeho slov „iniciačním dokumentem“, i jak by tento dokument měl fungovat v praxi. Manuál má sloužit ke zkvalitňování pražských veřejných prostranství, ale i jako obecný návod nebo doporučení pro práci s veřejným prostorem ve městech obecně. Dále hovořil o významu prostupnosti jednotlivých částí města a o důležitosti přístupu k řece na různých úrovních.

Dále vystoupila Lenka Filipczak, která žije v Regensburgu. Paní Filipczak nám představila město Regensburg jako možnou inspiraci pro Plzeň – bavorské město vzdálené necelé dvě hodiny je v různých oblastech Plzni velmi podobné. Díky historickému a politickému vývoji se ale Plzeň nachází spíše na začátku cesty, po které jde Regensburg již delší čas. Přednáška zdůraznila detaily práce s městem jako např. volbu materiálů nebo proměnu profilů ulic, které jsou po zklidnění (nikoliv zakázání) dopravy plné lidí trávících zde svůj volný čas. Paní Filipczak nás provedla postupně celým historickým jádrem města a vysvětlila nám ucelený přístup Regensburgu ke zkvalitňování veřejného prostoru, včetně důrazu na ozeleňování vnitrobloků nebo důkladného sledování teplotních změn.

Jako třetí host přijala naše pozvání ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně paní Irena Vostracká, která mluvila o plánech a vizích pro Plzeň. Na úvod jsme se dozvěděli, jaká kritéria by mělo centrum města dle Útvaru splňovat a jak by mohlo v budoucnu vypadat. Prohlédli jsme si místa zvolená k postupné rekonstrukci a modernizaci. Poukázáno bylo i na nedávnou architektonicko-urbanistickou soutěž na území původního Domu kultury Inwest, které je velkou výzvou pro zkvalitnění města. Během prezentace zklidňování ulic v centru města paní Vostracká publikum seznámila i s úskalími, na které naráží při jednání s majiteli domů. Nakonec jsme se dozvěděli, že město Plzeň také připravuje metodiku pro práci s veřejným prostorem.

Závěrečná debata se vedla zejména o budoucích proměnách Plzně a o současných možnostech v porovnání k ostatním dvěma městům.

Rádi bychom Vás pozvali na letní „pěstujprostorové“ akce na Městské plovárně, které budou probíhat mezi 15. a 26. červencem, a dále pak na naši další přednášku s názvem Drobná architektura ve veřejném prostoru, která se bude konat po krátké pauze v srpnu.

Fotografie z večera jsou ke stažení zde.

Text: Monika Škublová, Šárka Lorencová, Marek Sivák