Záznam 5. semináře Pěstuj prostor – Vyhlášení výsledků programu a beseda s porotou (Dům hudby, 26.3.2013)

# Příspěvek bez tagů

Vloženo23. 05. 2013

Text Správce systému

Plzeň 2015, o.p.s. Vám přináší ve spolupráci se studenty Ústavu umění a designu Yevgeniyem Rozhkem a Petrou Krejčovou videozáznam z vyhlášení výsledků programu Pěstuj prostor a besedy s porotou.

Hosty semináře jsou členové poroty: Mgr. Martin Baxa (primátor města Plzně) a BcA. Vladimír Líbal (MMP – kancelář primátora, náhradník v porotě), Ing. Hana Hrdličková (SVSMP), Ing. arch. Irena Langová (ÚKRMP), MgA. Jiří Sulženko, PhD. (kulturní manažer), Ing. arch. Jiří Zábran (architekt), Mgr. Petr Matoušek (sociolog), PhDr. Alexandra Brabcová (manažerka participace společnosti Plzeň 2015, o.p.s.).

Fotografie a psanou reportáž ze semináře si můžete prohlédnout zde.
Více informací o průběhu hodnocení a vyhlášení výsledků naleznete zde.