Zažijte korzo jinak! Aneb slavnostní otevření schodiště na náplavku a pozvánka na výstavu

# Příspěvek bez tagů

Vloženo29. 05. 2013

Text Správce systému

Přijměte pozvání na slavnostní otevření dočasného schodiště na náplavku a na zahájení výstavy Nábřeží a náplavka na břehu řeky Radbuzy. Otevření schodiště a piknik proběhne za účasti primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a ředitele společnosti Plzeň 2015, o.p.s. Ing. Ericha Beneše. Vaše domácí občerstvení pro komunitní piknik vítáno!

Po mnoha letech ideí, snah a snů o zpřístupnění náplavky řeky Radbuzy a o přiblížení řeky Plzeňanům bude dne 8. 6. 2013 v 15:00 přestřižena páska dočasného schodiště. Přijďte i vy s námi oslavit společným piknikem tuto kapitolu v dějinách plzeňských nábřeží. Součástí zahájení je vernisáž výstavy, která přiblíží jak historii nábřeží, tak inspirace z jiných měst a možnosti, kterými se Plzeň může ubírat.

Slavnost pokračuje až do pozdního večera programem, který pro Vás připravuje občanské sdružení k světu. Dočasné schodiště na náplavku vzniká v rámci programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015, o.p.s. u příležitosti Dní Meliny Mercouri 8. a 22. 6. 2013 a bude k dispozici po celých čtrnáct dní.

Poděkování za realizaci patří:
Povodí Vltavy, s. p. – Ing. Kučerovi
Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně – Bc. Svobodové Kaiferové
Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně – Ing. Vostracké
Úřadu městského obvodu Plzeň 3
Správě veřejného statku města Plzně
Západočeskému muzeu v Plzni
Archivu města Plzně
Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně
Jiřímu Kasalovi – K.T.O. Plzeň
PERI, spol. s r.o.
k světu, o. s.

Pozvánka s podrobným programem Plzně 2015, o.p.s. a k světu, o.s. zde.