Workshop pro děti: Architekt Domů Tatínek

# Příspěvek bez tagů

Vloženo30. 05. 2013

Text Správce systému

POZOR!!! PRO PŘEDPOKLÁDANOU NEPŘÍZEŇ POČASÍ SOBOTNÍ PROGRAM PŘESUNUT NA SVĚTOVAR (ZAST. TRAM. Č. 2 „BROJOVA“), KDE BUDE TÉŽ PROBÍHAT „DEN PRO DĚTI“ V REŽII O. S. PONTON.

Centrum architektury, fungující pod hlavičkou programu Pěstuj prostor Plzně 2015 v kontejneru č. 17 v rámci festivalu Kontejnery k světu, je za poločasem své existence. Již tuto sobotu 1. června, symbolicky na Den dětí, se po velice úspěšném lehátkovém workshopu uskuteční další komunitní workshop – tentokrát odpolední, architektonický, s dětmi a pro děti – s názvem Architekt Domů Tatínek. Od 15 do 18 hodin se pod vedením architektů Aleše Hamhaltera a Kristýny Staré děti školního i předškolního věku pokusí navázat svůj k městu prostorovou „hrou na urbanismus“. 

Tak jako zmíněný lehátkový workshop je i tato akce určena široké „rodinné“ veřejnosti – vítána bude každá zvídavá ratolest i její rodiče. Večer téhož dne bude věnovaný filmu, konkrétně dokumentu Garyho Hustwita Urbanized, který zkoumá širokou škálu urbanistických projektů ve dvanáctce měst napříč celou planetou. Projekce odstartuje v 19 hodin.

Přibližme si ještě motivace a východiska autorů projektu Architekt Domů Tatínek Aleše Hamhaltera a Kristýny Staré – takto jej představují oni sami:

“Architektura doby nikdy nebyla tvořena architekty samými, ale byla a je vždy dána poptávkou, kterou vytvářela společnost. Poptávka vychází z konkrétních potřeb jednotlivých lidí, okolností doby a její konkrétní zhmotnění je ovlivněno skrze vkus a kulturní úroveň. Pokud si jako architekti vezmeme za cíl ovlivnit vkus a architekturu doby, jediná cesta vede přes ovlivnění společnosti jako celku. Uvědomme si však, že měnit názor a vkus hotového člověka je mnohem těžší, nežli se pokusit ovlivnit teprve utvářející se osobnost, která bude vytvářet kulturní úroveň blízké budoucnosti.

Místo, kde se tvoří kulturní úroveň národa je rodina, těsně následována vzdělávacím systémem. Věřím, že je to právě vzdělání a všechny jeho stupně, kam by se měla směřovat naše pozornost.
Současně je všude slyšet, jak je náš školní systém zkostnatělý, založený na memorování telefonního seznamu dat, letopočtů a vzorečků, bez viditelného smyslu jejich použití v praktickém životě. Přičemž témata spojená s architekturou a urbanismem by mohla sloužit ke spojení těchto jednotlivostí do smysluplného celku.

Z vlastní zkušenosti si myslíme, že žáky by více bavilo a vnímali by prospěšnějším učit se o fungování měst, kdo je tvoří, kde si mohou postavit dům a kde by to bylo výhodné, nežli se „šprtat“, kolik tun uhlí se vytěží v ostravské pánvi. Bylo by přitažlivější naučit se ve fyzice, kolik doma protopím energie a jak to ovlivnit, než neustále dokola „sjíždět“ kalorimetrickou rovnici pro smíchání abstraktních tekutin. Bylo by i představitelnější dozvědět se, jak se dráha Slunce promítá do života lidí a jejich obydlí, než počítat dobu oběhu měsíce kolem Jupitera.

Projekt vychází z předpokladu, že společnost není hloupá, a že pokud jí poskytneme relevantní informace, dokáže se na jejich základě rozhodnout. Projekt se zaměřuje právě na vzdělávání o architektuře, urbanismu a bydlení obecně, v rozsahu od mateřské školy po školu střední, jež by mohlo podchytit problémy, s nimiž se potýkáme. Zajistit, že lidé budou vědět, co vše se architektům/urbanistům/územním a strategickým plánovačům honí hlavou a co vše zohledňují při navrhování. Ukázat lidem již v jejich raném věku, že existujeme, že se nás nemusí bát, a že jsme zde, abychom jim poskytli službu, jejíž podstata tkví v možnosti přispět ke kvalitě jejich života.“

Text: Petr Klíma.
Doprovodné foto z projektu Hele město o.s. TRK, 2012.