Obnovu Jiráskova náměstí v Plzni bude navrhovat pět vyzvaných ateliérů

# architektonická soutěž, náměstí, Obnova Jiráskova náměstí, veřejný prostor, zapojení veřejnosti

Vloženo06. 02. 2017

Text Správce systému

Jak pozvednout architektonickou kvalitu centra plzeňských Slovan, která dnes spíše upadá, má vyřešit vyzvaná architektonická soutěž CENA NADACE PROMĚNY 2017. Z dvanácti oslovených ateliérů potvrdilo zájem soutěžit devět. K účasti vyzval zadavatel soutěže pět z nich.

„Na uspořádání vyzvané jednofázové architektonicko-urbanistické soutěže, která by nalákala účastníky s rozsáhlejšími zkušenostmi, jsme se domluvili společně s druhým plzeňským obvodem Slovany, městem Plzeň a spolkem Pěstuj prostor. Vedla nás k tomu skutečnost, že se loni na podzim nepodařilo vybrat vítěze v soutěži otevřené všem,“ uvedla Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka, která v podporovaných projektech vyhlašuje architektonické soutěže již od roku 2009.

Ze šestadvaceti ateliérů, vytipovaných k účasti v soutěži na základě referencí, bylo osloveno dvanáct. Zájem o účast projevilo devět. Tyto ateliéry představily odbornost jednotlivých členů svého týmu a doložily portfolia srovnatelně náročných a rozsáhlých projektů, které úspěšně zvládly od studie po realizaci. Vzhledem ke složitosti soutěžního zadání bylo podmínkou zahrnout do týmů vedle architektů a krajinářů také dopravní inženýry a vodohospodáře. Na základě doručených podkladů, diskutovaných s porotou architektonické soutěže, nadace vyzvala k účasti ateliéry D3A, spol. s r.o., MgA. Ing. arch. Michal Fišer, PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., re:architekti studio s.r.o. a Ing. Akad. arch. Jan Šépka. Pro soutěžící bude koncem února připravena komentovaná prohlídka zájmového území a úvodní workshop.

V porotě opět zasednou architekti, urbanisté a krajináři jako Pavel Nasadil, Antonín Novák, Martin Rusina, Jaroslav Holler, Ondřej Fous či Štěpán Špoula. Vítěz soutěže by měl být znám do konce května 2017. Všechny soutěžní návrhy budou následně vystaveny pro veřejnost v parku před kostelem Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí v Plzni. S vítězným řešením se pak občané blíže seznámí při veřejném projednání, kde k němu mohou vznést své podněty. „Akce bude zařazena do programu letošního Landscape festivalu v Plzni, několikaměsíčního projektu, jenž se bude věnovat tématům krajiny, města a právě i veřejného prostoru,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

CENA NADACE PROMĚNY 2017podrobnosti, soutěžní podmínky a podklady

Další harmonogram projektu předpokládá rozsáhlejší zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, se zahájením stavebních a vegetačních úprav by se proto mělo začít nejdříve v roce 2019. Otevření revitalizovaného náměstí pro veřejnost se plánuje v roce 2022.

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni, jehož předpokládané náklady se odhadují na 110 miliónů korun, spolufinancují Nadace Proměny Karla Komárka, městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň. Projekt je výsledkem širší partnerské spolupráce, na níž se významně podílejí spolek Pěstuj prostor, Klášter dominikánů Plzeň či Masarykova základní škola.

—————————

Informace k projektu Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni:
v dalších článcích na portálu prostor.plzne.cz
na webu Nadace Proměny Karla Komárka
v projektových zpravodajích