Nový asistenční program na pomoc samosprávám

# architektura, asistenční program pro samosprávy, občanské projekty, participace, Platforma pro veřejný prostor, podpora samospráv, urbanismus, veřejná prostranství, veřejný prostor, výzva pro města, zapojení veřejnosti

Vloženo20. 04. 2020

Text Správce systému

Ode dneška se mohou města, městské obvody i obce hlásit do výzvy nového asistenčního programu Podpora samosprávám při rozvoji veřejných prostranství a získat tak pomoc pro konkrétní záměr nebo projekt, který potřebují vyřešit.


Výzva je zaměřena na aktivní radnice s vlastním orgánem samosprávy, které chtějí:
• měnit prostředí měst a obcí odpovědně, promyšleně a s dlouhodobým dopadem na podmínky života v nich;
• reagovat na skutečné potřeby veřejnosti a zapojovat ji do tvorby veřejných prostranství od samého začátku tam, kde je třeba (participace);
• spolupracovat s kvalitními odborníky (urbanista, architekt, krajinář, sociolog, PR apod.).

„Uvědomujeme si, před jak těžkým úkolem neustále stojí samosprávy měst a obcí – zlepšovat, ale hlavně nic nepokazit. A víme, jak náročné a zdlouhavé je získat všechny potřebné zkušenosti, protože u většiny vede proces učení pouze skrze vlastní projekty.

Proto jsme se rozhodli vytvořit nový asistenční program, ve kterém můžeme sdílet vlastní zkušenosti z menších i větších projektů napříč republikou a ve spolupráci s místní samosprávou najít nejlepší řešení pro její konkrétní situaci či projekt,“ říká architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor, který program vyhlašuje.


S čím vám můžeme pomoci:

s vytvořením koncepce veřejných prostranství

s přípravou konkrétního projektu – pomůžeme vám sestavit projektový tým, nastavit projekt, zpracovat potřebné analýzy, projektový záměr, zadání pro architekta apod.

s naplánováním a vyhodnocením participačních metod – poradíme vám, jak zapojit politiky, úředníky, širokou veřejnost a další odborníky v průběhu celého projektu

s výběrem odborníků na zpracování projektu – s ohledem na typ projektu společně s vámi navrhneme nejvhodnější způsob jejich oslovení (napřímo, poptávkové řízení, souběžné zadání, architektonická soutěž) a pomůžeme s konkrétním výběrem

s komunikací a PR – poradíme vám, s kým a jak o projektu mluvit a psát

s komunitními projekty – předáme vám zkušenosti ze spolupráce s místními komunitami, prověříme možnosti těchto projektů u vás a pomůžeme s jejich realizací

s plánem evaluace – ukážeme vám, jak vyhodnotit aktivity a jak tyto výsledky promítnout do dalších kroků


Asistenční program:

Spolupráce na projektech bude probíhat v roce 2020 a náplň asistenčního programu navrhneme individuálně na míru pro každého vybraného zájemce.

Příklady aktivit v rámci asistenčního programu:

workshop/y: jako prostor po společnou diskusi a řešení projektu, nastavení postupů, procesů a zpracování podkladů pro potřebné dokumenty;

zpracování potřebných dokumentů: vytvoření koncepce, projektového záměru, zadání pro architekta, plánu participačních metod a komunikace, plánu evaluace apod.;

uspořádání různých druhů aktivit: jako veřejné projednání, akce na podporu projektu, realizace drobného komunitního projektu apod.;

odborné konzultace;

vzdělávací aktivity: seminář či přednáška na témata, která vyplynou z úvodní schůzky, exkurze za příklady dobré praxe apod.


Uzávěrka přihlášek: 1. června 2020

Soubory ke stažení:
Výzva (podrobné informace)
Přihláška
Leták


Realizace asistenčního programu je možná díky finanční podpoře Ministerstva kultury.