Řešení k projektu: Záchrana kapličky

# Příspěvek bez tagů

Vloženo30. 01. 2014

Text Lukáš Mácha

Přikládáme fotografii kapličky ve Velenické ulici čp. 607 od Ing. Arch. Jana Soukupa z roku 2001. V roce 1741, při válkách o rakouské dědictví, bylo v těchto místech ležení spojených vojsk Bavorů a Francouzů. Zásobovaly je okolní vesnice. Vojáci začali umírat na otravu a tak nechali zavřít starosty přilehlých vesnic a chtěli je popravit. Zjistilo se, že za to ale mohl jeden z nich samotných a starostové poté byli propuštěni a popraven dotyčný voják. Na památku ji poté nechal vystavět Jakub Horák, tehdejší starosta Božkova, a to v roce 1747 na počest toho, že se takříkajíc „podruhé narodil“. Kaplička je od 23.3.1995 kulturní památkou, nese iniciály G H a letopočet 1747. Snad by se ještě našel způsob, jak ji zachránit. Oprava, přesunutí apod. Fotografii a informace jsme získali při námi pořádané besedě „Barokní maličkosti města Plzně, o které na první pohled ani okem nezavadíte“ ve Frišově vile na Lochotíně 18.11.2013. Lukáš Mácha, Maják Plzně.  Fotografie zde.