Řešení k projektu: Sochy – symboly města Plzně – 4 před Zč. muzeem

# Příspěvek bez tagů

Vloženo27. 02. 2013

Text Akad.arch. Václav Šmolík, ing.arch. R.Martínek

Další varianta uspořádání sochy před Muzeem.