Řešení k projektu: Oranžová galerie

# Příspěvek bez tagů

Vloženo25. 01. 2014

Text Správce systému

Co se musí udělat:
Domluvit s ČEZeme pronájem/propůjčení výloh a zajištění výměny skla.
Nátěr rámů, eventuelně renovace zdí (oprava a pak např. grafiti, streetart)
Optimálně polep skel ochrannou fólií s UV filtrem.
Renovace vnitřku výloh – vymalování, vytapetování.
Polep horní části výloh – pokud by se podařila spolupráce s ČEZeme, navrhujeme název 0ranžová galerie.
Zakoupení a instalace závěsného systému.
Úprava prostoru před výlohami – prořezání stromu, zkrácení keře, optimálně instalace laviček. Prostor je vhodné upravit tak, aby nebyl problém uspořádat vernisáže.
Vpodstatě vše jsme schopni udělat, eventuelně zařídit. Pomoc potřebujeme především v podpoře při jednání s ČEZ a zajištěním laviček.