Řešení k projektu: (Cyklo)stezka Skvrňany

# Příspěvek bez tagů

Vloženo27. 02. 2014

Text Pavel Stelzer

V úterý 2. února 2014 schválilo ZMO3 v Plzni zařazení této investiční akce do plánu investic obvodu. Plánek je v přiloženém souboru. Tato část bude navazovat na již vybudouvanou za LIDLem a povede až k nově budovanému přivaděči k ZO s budovanou cyklostezkou u konečné autobusu 24 a železniční zastávky „Zadní Skvrňany“.