Výstava Pěstuj prostor 2012–2015

# architektura, komunitní akce, otevřená výzva, veřejný prostor

Vloženo10. 11. 2015

Text Správce systému

V říjnu a listopadu byla ve Smetanových sadech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje k vidění výstava Pěstuj prostor 2012-2015. Pokud jste ji nestihli navštívit, máte možnost si výstavní panely prohlédnout i online.

Vážení návštěvníci, před sebou máte výstavu Pěstuj prostor 2012–2015. Naleznete zde stručný průřez našich aktivit, kterými se spolu s vámi snažíme zlepšovat naše město. O programu Pěstuj prostor jste možná slyšeli, když jste trávili příjemné letní odpoledne na Městské plovárně, při prohlídce zajímavého interiéru během Dne architektury, nebo pokud jste podávali svůj vlastní podnět na zlepšení veřejného prostoru Plzně.

Pěstuj prostor je ale mnohem bohatší – je to komplexní soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je zapojovat veřejnost do péče o rozvoj veřejného prostoru a města a zvyšovat vzdělanost v oblasti architektury, urbanismu a umění. Během tří let naší existence se nám ve spolupráci s městskými organizacemi, neziskovými iniciativami i nezávislými odborníky podařilo zrealizovat více než devadesát vzdělávacích a komunitně-realizačních akcí, proměnit řadu zanedbaných míst v Plzni, vytvořit netradiční webové i tištěné průvodce po plzeňské architektuře a veřejném prostoru a zapojit stovky občanů prostřednictvím otevřené výzvy a dobrovolnických akcí. Naší cestou není pouze kriticky ukazovat na problémy, ale hledat jejich schůdná řešení a posilovat konstruktivní spolupráci veřejnosti, odborníků a místní samosprávy. Společnými silami se snažíme uskutečnit co nejvíce pozitivních změn.

 

vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd
vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd
vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd
vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd
vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd vystava_PP_vzor_v2_altmapa.indd