Slavnostní vyhlášení výsledků výzvy Pěstuj prostor 2014-2015 tradičně přilákalo mnoho Plzeňanů

# drobná architektura, granty, intervence, komunitní akce, otevřená výzva, veřejný prostor, zapojení veřejnosti

Vloženo20. 03. 2015

Text Správce systému

Ve čtvrtek 19. března se sešly v Domě hudby desítky Plzeňanů, aby se dozvěděli, které podněty otevřené výzvy Pěstuj prostor považovala letos porota za nejzajímavější. Ve třetím ročníku se shromáždilo celkem 54 nápadů, z nichž porotci vybrali 20 nejlepších. Po slavnostním vyhlášení vítězných projektů zpříjemnilo hovory nad skleničkou vína vystoupení akordeonisty Luboše Marka.

 

 

Fotoalbum ze slavnostního vyhlášení
Výsledky grantových kategorií a vyjádření poroty
Vyjádření poroty k podnětům v kategorii Mám nápad
Protokol z jednání poroty
Prezenční listina

Již potřetí se letos lidé mohli zapojit do otevřené výzvy Pěstuj prostor a podělit se o nápady, jak vylepšit prostředí, ve kterém žijí. Mezi úspěšně realizované podněty z minulých let patří například oživení Městské plovárny na Radbuze za pomoci místních i mezinárodních dobrovolníků, zušlechtění Zapomenuté zahrady poblíž Boleveckých kolejí nebo projekt Křížky a vetřelci – mapování umění a drobných sakrálních památek ve veřejném prostoru.

Odborná porota tentokrát zasedla 11. března ve složení MgA. Denisa Václavová, Ph.D., MgA. Vít Šimek, MgA. Olga Škochová Bláhová, Petr Gibas, MSc., Ing. arch. Irena Langová, Ing. Lucie Nižaradzeová a Adéla Foldynová M.A. Po osmihodinové diskusi o přínosu jednotlivých nápadů pro veřejný prostor a komunitu a o možnostech jejich naplnění vybrala své favority. Celkem rozdělila 300 000 Kč z rozpočtu Plzně 2015, o. p. s.

 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků výzvy Pěstuj prostor se uskutečnilo ve čtvrtek 19. března. Návštěvníky přivítal manažer sekce participace Plzně 2015, Christian Potiron, který promluvil o 3 letech programu Pěstuj prostor a zmínil i další projekty rozvíjející vztah veřejnosti k veřejnému prostoru. Následovalo představení vítězných podnětů a komentáře porotců. Nejvíce (37) podnětů bylo podáno v negrantové kategorii Mám nápad, která slouží jako inspirace pro místní samosprávu, komunitní projekty Plzně 2015 i pro samotný Pěstuj prostor. Porotu nejvíce zaujalo těchto deset podnětů:

MÁM NÁPAD
Číslo    Název
191      Zdroj
196      Podchod pro svět
198      Obnova travnaté plochy u Masarykova gymnázia
209      Ze Skvrňan na Domažlickou
210      Kříž u Boleveckého hřbitova
211      Barevné podchody
213      Zvelebení prostoru před 4. ZŠ
214      Pramen a zaniklý rybníček pod Košutkou
215      Využití prostoru bývalého tréninkového okruhu BMX
            sousedícího s parkem Zemník na Košutce
221      Stellplatz v centru Plzně (tento podnět není vzhledem
k soukromému vlastnictví realizovatelný, porotu přesto zaujal)

S největším napětím všichni očekávali oznámení vítězů z kategorie Chci pěstovat veřejný prostor. Tato grantová kategorie je určena aktivním občanům a organizacím, kteří chtějí realizovat projekt s přínosem pro veřejný prostor a místní komunitu a kteří pro realizaci hledají finanční, odbornou nebo jinou pomoc. Do této kategorie se přihlásilo 12 nových podnětů velmi různorodého charakteru – od uspořádání akce přes provoz komunitního centra s přesahem do veřejného prostoru až po fyzické proměny konkrétních míst. Většina nápadů byla zajímavých a přínosných. Žadatelé měli letos nově možnost konzultovat projekt dopředu, přesto se žádosti kvalitou zpracování velmi lišily. K realizaci bylo nakonec vybráno pět podnětů:

CHCI PĚSTOVAT VEŘEJNÝ PROSTOR (nové žádosti)
Číslo    Název
224      Plzeňský Zpěvomat
225      Živo na černických schodech
227      DEPO Zahrada 2.015
229      Hravý skautský areál „Pod Chlumem“
230      Volnočasový a odpočinkový prostor u jezu ve Lhotě

I letos mohli realizátoři podnětů z minulého roku požádat o grant na jejich pokračování. O kvalitě loňských projektů svědčí, že všechny podané žádosti byly porotou vybrány k podpoře. Porotci zdůraznili význam udržitelnosti projektů, doporučili proto většině z nich vypracovat strategii svého fungování v budoucnosti, nezávisle na financích od Pěstuj prostor.

ŽÁDOSTI O UDRŽITELNOST
Číslo    Název
49        Slavnosti jablek v Zapomenuté zahradě 2015
148      Almara překvapení 2015
149      Pokračování projektu Křížky a vetřelci
161      Zastávka v pohybu
182      Kultivace pramenů na Roudné 2

Kompletní databázi všech nápadů naleznete na našich stránkách.

Poprvé na „pěstujprostorové“ akci v Domě hudby zazněla živá hudba – díky nadanému akordeonistovi a studentovi plzeňské konzervatoře Luboši Markovi. Návštěvníky naladil několika skladbami mezi vyhlášením jednotlivých kategorií a k vytvoření příjemné atmosféry přispěl i během neformální části programu, kdy lidé ještě dlouhý čas diskutovali nejen o vybraných podnětech nad skleničkou vína.

Děkujeme návštěvníkům, porotě a Domu hudby za příjemný průběh večera. Úspěšným žadatelům gratulujeme a děkujeme všem, kteří se snaží měnit plzeňský veřejný prostor k lepšímu a vložili do Pěstuj prostor svůj podnět.

Organizaci otevřené výzvy Pěstuj prostor 2014-2015 a slavnostní vyhlášení vítězných podnětů připravili Marek Sivák, Jana Holatová a Silvie Hašlová (Pěstuj prostor z. s.) za podpory Plzně 2015 o. p. s., Ministerstva kultury ČR a dalších partnerů.

———————————————————————————————————————————

Komunitní program Pěstuj prostor je jedním z vlajkových projektů Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015. Vznikl v roce 2012 jako reakce na potřebu posílit participaci občanů na rozvoji města Plzně a vzájemně lépe propojovat již existující občanské aktivity. Na podzim 2014 byl původní program Plzně 2015, o. p. s. transformován na spolek Pěstuj prostor, z. s., který zajišťuje – pod patronací Plzně 2015 – dlouhodobou udržitelnost programu. Program se skládá z několika částí: vzdělávací části (semináře, přednášky, výstavy), realizační části (realizace podnětů, workshopy, workcampy) a otevřené výzvy pro malé změny v plzeňském veřejném prostoru, jejímž smyslem je zapojit občany do zlepšování města Plzně.