Výsledky Otevřené výzvy Pěstuj prostor 2015–2016

# architektura, drobná architektura, granty, otevřená výzva, veřejný prostor

Vloženo26. 04. 2016

Text Správce systému

Čtecí koutek před vinickou knihovnou, výstava o historii Domku strážce Kopeckého pramene, obnova křížku ve Štefánikově ulici – tyto i další zajímavé nápady občanů budou uskutečněny díky Otevřené výzvě Pěstuj prostor, kterou pořádá stejnojmenný spolek. Byly vybrány z desítek návrhů na drobné změny ve veřejném prostoru odbornou porotou, v níž zasedli nezávislí experti i zástupci města. Za podpory některých městských obvodů i města Plzně je během letošního roku zrealizují jak přímo jejich autoři, tak spolek Pěstuj prostor za pomoci dobrovolníků a nadšenců.

Do konce února měli Plzeňané možnost podělit se prostřednictvím Otevřené výzvy Pěstuj prostor o nápady na zvelebení svého okolí. „Ve dvou kategoriích bylo nakonec podáno celkem 43 podnětů. V polovině března se sešla porota, v níž vedle zástupců městských organizací zasedl nezávislý architekt, sociolog nebo kulturní ekolog, a ta rozhodla, které z nich by měly být podpořeny. Kritérii, podle nichž porotci vybírali, byl nejen přínos podnětu pro veřejný prostor, ale i jeho přínos pro komunitu, smysluplnost a realizovatelnost a v neposlední řadě také udržitelnost“, říká Silvie Hašlová, koordinátorka výzvy ze spolku Pěstuj prostor.

 V grantové kategorii nazvané „Chci pěstovat prostor“, doporučila porota k realizaci 7 projektů. Tato kategorie je určena pro aktivní jedince i organizace, kteří chtějí svůj nápad uskutečnit sami a potřebují na něj finance i odbornou pomoc. Autoři podnětů získají finance z rozpočtu statutárního města Plzně, na některé přispějí i příslušné městské obvody.

 

Projekty započaté v minulých letech, které získaly grant na své pokračování:

Pokračování projektu Křížky a vetřelci
Stále se rozrůstající skupina nadšenců okolo projektu Křížky a vetřelci již třetím rokem mapuje a popularizuje drobné sakrální památky i umělecká díla v plzeňském veřejném prostoru. Loni se jim podařil významný objev – nalezli ztracenou plastiku Karla Malicha v hodnotě několika milionů korun. Letos budou pokračovat v bádání a rešerších, vydají mapu pamětních desek a pomníků a na nejvýznamnější sochy na území Městského obvodu Plzeň 1 umístí štítky s názvem díla a jménem jejich autora. (Podpořeno částkou 32 000 Kč + 8 000 Kč od Městského obvodu Plzeň 1)

ZAHRADA 2.0 UKAŽ co v tobě klíčí
Komunitní Zahradu 2.0 založil loni v areálu DEPO2015 Ondřej Brzický ve spolupráci s Plzní 2015, o. p. s. Kromě pěstování zeleniny, ze které pěstitelé společně vařili na pravidelných setkáních, také chovají včely. Letos mají v plánu zvýšit počet záhonů i zahradníků, vyzkoušet nové způsoby pěstování, pořádat tematické kurzy pro veřejnost i příměstské tábory pro děti. Pro zájemce je ještě několik volných záhonů k dispozici, více informací na www.fb.com/zahrada2.0. (Podpořeno částkou 25 000 Kč)

Nové projekty:

Protivzdušná obrana Plzně
Inspirováni výše zmíněným projektem Křížky a vetřelci se členové Asociace recentní archeologie rozhodli zmapovat objekty protiletecké obrany z období 2. světové války. K mapování se může připojit každý, koho válečná tematika zajímá – od dětí a žáků škol po pamětníky. Na podzim budou získané informace zpracovány do formy webové i tištěné mapy. Autoři podnětu mají také v plánu uspořádat komentované prohlídky některých ze zmapovaných objektů. (Podpořeno částkou 25 000 Kč)

Oáza – čtecí koutek
Aktivní knihovnice z pobočky Městské knihovny na Vinicích chtějí svým čtenářům vytvořit příjemný prostor nejen uvnitř, ale i venku před knihovnou. Návštěvníci knihovny i obyvatelé Vinic si od letoška budou moci užít příjemné chvíle s knížkou v houpací síti či na originálních lavičkách, které mohou sami pod vedením odborníků pomoci vyrobit. Přibydou také stojany na kola a květinové truhlíky, o něž by měli pečovat i zájemci z řad místních čtenářů. (Podpořeno částkou 98 000 Kč)

Domek strážce Kopeckého pramene
Iniciativa Maják Plzně, s jejíž pomocí bylo v minulosti obnoveno Chotkovo sedátko či Městská plovárna na Radbuze, se tentokrát rozhodla zachránit poslední budovu bývalých Lochotínských lázní. Nenápadný, ale cenný domek strážce Kopeckého pramene je dnes v havarijním stavu. V letošním roce iniciativa připraví na základě archivních rešerší výstavu o historii místa, jež upozorní na význam tohoto objektu. Jejich záměrem je ve spolupráci s nemocnicí Privamed a Městským obvodem Plzeň 1 domek postupně opravit a zřídit zde muzeum Lochotínských lázní. (Podpořeno částko 26 000 Kč + 10 000 KČ od Městského obvodu Plzeň 1)

Kollárovka jinak!
Obyvatelé „Kollárovky“ chtějí ze své ulice vytvořit přívětivější místo – a to nejen menšími fyzickými úpravami, jako je například lokální doplnění zeleně, ale také utužením sousedských vztahů během komunitních akcí. Na konci května se zapojí do Evropského dne sousedů, připravují i další „sousedské“ akce. Během roku se za pomoci odborníků z řad sociologů a architektů pokusí najít společnou představu místních obyvatel i podnikatelů, jakým směrem by se měla ulice ubírat, jaká je jejich vize a co konkrétně chtějí změnit. (Podpořeno částkou 50 000 Kč)

Obnova křížku ve Štefánikově ulici
Z křížku pod lipami na rozhraní Černic a Slovan zbyl jen podstavec. Autor tohoto podnětu, Martin Votava, chce vypátrat jeho historické fotografie a nechat podle nich vyrobit repliku. Spolu s dobrovolníky letos vyčistí okolí křížku, přibude zde také lavička lákající kolemjdoucí k posezení, ať už při procházce nebo čekání na trolejbus. Nový křížek bude slavnostně odhalen veřejnosti na komunitní akci pořádané ve spolupráci s rodinným centrem Na schodech. (Podpořeno částkou 44 000 Kč)

Podrobné informace o výsledcích grantové kategorie včetně komentářů poroty naleznete zde.

Ve spolupráci s autory podnětů bude za finanční a organizační podpory městských obvodů a organizací alespoň částečně realizováno také několik podnětů z negrantové kategorie „Mám nápad a pomůžu s ním“: Lavička ve vnitrobloku v Lukavické ulici, Lavičky v okolí Bukovce, Chybějící nájezd pro kočárky u Alberta na Vinicích, Kaplička sv. Kryštofa, Minisady a miniviničky v každém plzeňském obvodu, Proměna vnitrobloku Krašovská, Utopia – socialistický městský park apod.; podrobný popis jednotlivých podnětů je k dispozici na pestujprostor.plzne.cz

Podrobné informace o výsledcích negrantové kategorie včetně komentářů poroty naleznete zde.

 Inspiroval Vás některý z těchto projektů k dalším nápadům, jak vylepšit místo, kde žijete? Podněty do Otevřené výzvy Pěstuj prostor můžete přidávat v průběhu celého roku prostřednictvím webového formuláře na pestujprostor.plzne.cz či poštou (Pěstuj prostor z. s., Táborská 2190/10, Plzeň, 326 00), uzávěrka dalšího ročníku je předběžně plánována na konec února 2017.

Otevřená výzva Pěstuj prostor vznikla v roce 2012 v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Na začátku roku 2015 přešla z důvodu dlouhodobé udržitelnosti pod spolek Pěstuj prostor, z. s. Její pokračování v letošním roce je možné díky finanční podpoře statutárního města Plzeň, některých městských obvodů a Ministerstva kultury ČR. Plzeň 2015, o. p. s. nadále zůstává partnerem projektu.

Zde naleznete kompletní výsledky grantové a negrantové kategorie a protokol ze zasedání poroty