Vyhlášení výsledků programu Pěstuj prostor přilákalo desítky Plzeňanů, zavládla pozitivní atmosféra

# Příspěvek bez tagů

Vloženo27. 02. 2014

Text Marek Sivák

V úterý 18. února se konalo slavnostní vyhlášení 2. ročníku otevřené výzvy Pěstuj prostor a beseda s porotou. Ač v ten samý čas běželo olympijské hokejové derby Česko-Slovensko, naplnilo Dům hudby na osmdesát Plzeňanů. V sále brzy zavládla příjemná „sousedská“ atmosféra, návštěvníci vybraným podnětům nadšeně tleskali a po skončení moderované diskuse dlouho pokračovali v hovorech nad sklenkou vína.

Návštěvníky přivítal primátor města Plzně Martin Baxa i ředitel společnosti Plzeň 2015, o. p. s. Jiří Suchánek. Pan primátor uvedl, že program Pěstuj prostor je pro město příležitostí k zamyšlení se nad drobnými úpravami veřejného prostoru, neboť město umí zadávat velké zakázky za desítky milionů i na ně získávat dotace, ale drobné úpravy za desítky tisíc jsou pro něj často problematické. Pojmenoval tak jev, který se netýká jen Plzně, ale řady míst v České republice. Jednou z jeho příčin je stávající legislativa, která nepočítá s občanskými nebo dobročinnými zásahy ve veřejném prostoru. Druhý problém se týká spíše větších měst, kde se struktura správců a kompetentních organizací stala natolik složitou, že je pro občany velmi obtížné se v ní vyznat a získat potřebné souhlasy pro své konání. Jedním z přínosů programu Pěstuj prostor může být právě poukázání na tyto překážky a navržení jejich řešení.

Pan ředitel Suchánek zase zdůraznil důležitost programu Pěstuj prostor pro projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a jeho klíčovou roli coby dlouhodobě udržitelného nástroje, který dává Plzeňanům možnost utvářet prostředí svého města. Zároveň slíbil, že společnost bude i přes škrtání ve svých rozpočtech napomáhat realizaci některých podnětů.

Po úvodním slově a prezentaci o tom, co se za rok Pěstuj prostor událo, moderátor postupně představil vybrané podněty v kategoriích Hledám podporu pro svůj projekt, Uskutečněme to spolu a Mám nápad. V prvních dvou případech, kdy se jednalo o grantové projekty, svůj nápad představili sami autoři podnětů, poté se k němu vyjádřil zástupce poroty i publikum. Autoři vybraných podnětů z kategorie Hledám podporu pro svůj projekt nyní budou mít čas zpracovat podrobnou grantovou žádost s ohledem na doporučení poroty, na jejím základě pak bude rozhodnuto o přidělení či nepřidělení grantu. S autory podnětů z kategorie Uskutečněme to spolu se sejdou zástupci Plzně 2015, aby společně naplánovali další kroky v projektu. V případě podnětů z kategorie Mám nápad nabídla porota několika autorům rozpracování do podoby grantové žádosti, u jiných podnětů určila kroky, které by měly následovat. I podněty, které nebyly vybrány, mohou přispět k pozitivnímu rozvoji Plzně. Může se jimi inspirovat veřejná správa, soukromí investoři nebo např. architekti v připravovaném projektu Městské zásahy. Pro autory, kteří chtějí zkusit uskutečnit svůj projekt ještě jinou cestou, připravila společnost Plzeň 2015 řadu nástrojů, které mohou využít. Jejich prezentaci si můžete stáhnout zde.

Po skončení vyhlášení večer pokračoval moderovanou diskusí, během které občané debatovali jak o dalších podnětech, tak o aspektech veřejného prostoru jako je umisťování dětských hřišť v blízkosti obytných domů nebo o zmizelých parcích na okraji Plzně. Během následné neformální diskuse nad sklenkou vína spolu návštěvníci probírali své nápady, domlouvali se na vzájemné spolupráci nebo diskutovali další postup s přítomnými odborníky. Po téměř hodinovém přetáhnutí naplánovaného konce akce poslední z nich opustili Dům hudby, aby se přesunuli do vedlejšího podniku, kde v hovoru pokračovali.

Děkujeme všem návštěvníkům, porotě, panu primátorovi, panu řediteli, Domu hudby i všem organizátorům za příjemný průběh večera.

Vyhlášení vítězných podnětů Pěstuj prostor připravili: Marek Sivák a Jana Holatová / Plzeň 2015, o.p.s.
Na vyhlášení se dále podíleli: Milan Svoboda, Alexandra Brabcová, Karina Kubišová a Petr Klíma / Plzeň 2015, o.p.s.

Fotografie z večera si můžete stáhnout zde.
Prezentaci vítězných podnětů si můžete stáhnout zde.
Více o programu Pěstuj prostor se dozvíte zde.

Text: Marek Sivák.