Na Slavnostním vyhlášení Otevřené výzvy Pěstuj prostor se dozvíte, co letos aktivní Plzeňané „vypěstují“ ve veřejném prostoru

# granty, otevřená výzva, veřejný prostor, zapojení veřejnosti

Vloženo14. 04. 2016

Text Správce systému

Do konce února mohli Plzeňané přidávat své podněty na drobné změny ve veřejném prostoru do Otevřené výzvy Pěstuj prostor. Ve středu 20. 4. od 18. 30 se v DEPO2015 (Presslova 14) dozvědí, které nápady zaujaly odbornou porotu nejvíce a budou letos realizovány. Se zajímavými osobnostmi z řad porotců budou moci diskutovat (nejen) o plzeňském veřejném prostoru. Večerní program doplní i hudba – během vyhlášení zahraje klarinetový kvartet studentů plzeňské konzervatoře. Celou akci uzavře živý upbeatový elektronický projekt Ventolin pořádaný v rámci festivalu Finále Plzeň.

“V letošním ročníku Otevřené výzvy Pěstuj prostor bylo ve dvou kategoriích podáno celkem 43 podnětů – 7 grantových žádostí v kategorii „Chci pěstovat veřejný prostor“, 3 žádosti na pokračování úspěšných grantových projektů z minulých let a 33 podnětů v negrantové kategorii „Mám nápad a pomůžu s ním“. Databáze všech podnětů je dostupná na webu pestujprostor.plzne.cz,” říká Silvie Hašlová, koordinátorka výzvy. V polovině března se sešla porota, v níž vedle zástupců městských organizací zasedl nezávislý architekt, sociolog nebo kulturní ekolog, a ta rozhodla, které z nich by měly být podpořeny. „Mezi kritérii, podle nichž porotci vybírali, byl nejen přínos podnětu pro veřejný prostor, ale i jeho přínos pro komunitu, smysluplnost a realizovatelnost a v neposlední řadě také udržitelnost“, dodává Silvie Hašlová. Celkem porota mezi vítězné podněty z grantové kategorie rozdělila 300 000 Kč z rozpočtu statutárního města Plzně, další nápady z negrantové kategorie budou realizovány díky finanční podpoře některých městských obvodů.

Plzeňská veřejnost i autoři podnětů jsou srdečně zváni na slavnostní vyhlášení, kde budou mít možnost diskutovat s nezávislými odborníky, kteří zasedli v porotě, i se zástupci města a městských organizací a zároveň si zpestřit večer příjemnou hudbou. Slavnostního vyhlášení se zúčastní:

 

Nezávislí členové poroty:

Mgr. Vojtěch Černý
sociální a kulturní ekolog
* 1981, Kadaň

Vzděláním sociální a kulturní ekolog se zaměřením na sociální pilíř udržitelného rozvoje. V současnosti působí v neziskové organizaci Agora CE, kde se věnuje tématům upevňování demokratických principů vládnutí na místní úrovni. Zabývá se inovativními postupy zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování, jako jsou komunitní plánování, komunitní organizování, participativní rozpočtování a další. Působí zejména jako facilitátor a designér těchto postupů.

 

Ing. arch. Tomáš Král
architekt
*1982, Plzeň

Po vystudování architektury na ČVUT v Praze pracoval pět let v zahraničí. V Mexiku a Švýcarku působil v několika architektonických studiích, kde získal rozmanité zkušenosti – od zpracování studie zavedení metrobusu v mexickém městě Oxaca de Juárez po spolupráci s architekty zabývajícími se tradičními stavebními technikami. Zúčastnil se mnoha českých i zahraničních soutěží. Nyní působí v Plzni, kde s kanceláří svého otce zpracoval mimo jiné projekt rekonstrukce teras a okolí Divadla J. K. Tyla realizovaný v roce 2015.

 

Mgr. Petr Matoušek
sociolog, pedagog
* 1970, Plzeň

Vystudoval sociologii na Filozofické fakultě UK, nyní je pedagogem a výzkumníkem na Klinice adiktologie 1. Lékařské fakulty UK v Praze. Ve veřejném prostoru pracoval jako terénní sociální pracovník, později se tomuto tématu věnoval jako sociolog, pedagog a lektor. Zabývá se kvalitativními sociologickými studiemi veřejného prostoru a lidí, kteří se v něm pohybují – lidí bez domova, etnických minorit, osob v prostituci apod. Založil Agenturu terénní sociální práce Ulice a spolupracuje s řadou dalším organizací. Je členem redakční rady časopisu Biograf – časopisu pro kvalitativní sociologii.

 

Závislí členové poroty:

Ing. Hana Hrdličková
vedoucí odd. urbanistické zeleně Správy veřejného statku města Plzně
* 1960, Plzeň

Vystudovala zahradní a krajinnou architekturu na Vysoké škole zemědělské v Lednici na Moravě. Od ukončení studia se věnuje tomuto oboru, posledních 26 let na pozici správce veřejné zeleně na Správě veřejného statku města Plzně. Během jejího působení se podařilo obnovit např. sadový okruh města, Mikulášské náměstí, Borský park, Lochotínský park a další plzeňské parky.

 

Ing. arch. Irena Langová
urbanistka úseku územního plánování Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
* 1959, Klatovy

Vystudovala architektury na ČVUT v Praze, poté pracovala v urbanistickém středisku Stavoprojektu s. p. Plzeň a v urbanistickém týmu Urbioprojekt Plzeň. Od roku 1997 působí v úseku územního plánování na Ústavu koncepce a rozvoje v Plzni. Věnuje se zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, jako jsou například územní studie nebo regulační plány rozvojových území města Plzně. Mezi její profesní témata tedy patří právě veřejný prostor.

 

Mgr. Petr Šimon
manažer mezinárodních projektů Plzně 2015
* 1976, Karlovy Vary

Vystudoval Pedagogickou fakultu ZČU, obor český a francouzský jazyk. V roce 2008 se zapojil do projektu Evropské hlavní město kultury 2015 – nejprve jako člen kandidátského a přípravného týmu, později zde působil jako manažer mezinárodních projektů. Je místopředsedou plzeňské pobočky Alliance Française a členem sdružení Johan. V minulém roce obdržel od francouzské vlády za svou činnost na podporu francouzského jazyka a kultury řád rytíře Akademických palem.

 

 MgA. Rudolf Samohejl
vizuální umělec
* 1987, České Budějovice

Původně měl zasedat v porotě jako nezávislý člen s odborností v oblastí umění, z vážných osobních důvodů se jednání poroty nezúčastnil.

 

———————————————

Více o Otevřené výzvě Pěstuj prostor:

Ve čtyřech ročnících se sešlo 274 podnětů, z toho přes 60 jich bylo realizováno za pomoci jejich autorů, týmu Pěstuj prostor, Plzně 2015 a městských organizací, další se staly součástí akcí jako dobrovolnický festival Anděl Fest nebo Evropský den sousedů. Spolek Pěstuj prostor se podněty občanů inspiruje i při pořádání osvětových přednášek z oblasti architektury a veřejného prostoru nebo v rámci realizačních workshopů a mezinárodních workcampů.

Otevřená výzva Pěstuj prostor vznikla v roce 2012 v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Na začátku roku 2015 přešla z důvodu dlouhodobé udržitelnosti pod spolek Pěstuj prostor, z. s. Její pokračování v letošním roce je možné díky finanční podpoře statutárního města Plzeň, Ministerstva kultury ČR a některých městských obvodů. Plzeň 2015, o. p. s. nadále zůstává partnerem projektu.