Vyhlášení vítězů Pěstuj prostor ukázalo ohromný zájem Plzeňanů o veřejný prostor

# architektura, diskuse, intervence, komunitní akce, otevřená výzva, zapojení veřejnosti

Vloženo27. 03. 2013

Text Správce systému

Do komunitního programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015 přišlo od loňského října celkem 83 námětů občanů města. Naprostá většina návrhů na zlepšení se týkala konkrétního místa (68) a nejvíce zastoupenou oblastí bylo centrum města (42). Porota, v níž zasedali zástupci městských organizací, stejně jako nezávislí odborníci, rozhodovala ve dvou kategoriích Schody pro Plzeň (12) a Obecný podnět (71). V první kategorii byly vybrány tři nejlepší podněty, ve druhé jich porota ocenila pět.

Schodiště je lepší prostor k obývání, říká sociolog Petr Matoušek
V kategorii Schody pro Plzeň se ukázalo, že lidi nejvíc trápí řešení schodů u Divadla J. K. Tyla, které by měly představovat místo pro setkávání a sdílení příjemného městského života. Pro tuto lokalitu je zpracovaná projektová dokumentace nahrazující schodiště rampou a je již vydáno i stavební povolení. Porota zohlednila přání občanů a vybrala schody u divadla jako jeden z třech vítězných podnětů v této kategorii, protože rolí programu Pěstuj prostor je napomáhat dialogu mezi veřejností a projektanty. Nyní začne jednání o tom, jak doplnit šikmou rampu o pobytovou schodovou část.

Dalším námětem v této kategorii jsou Schody do vody, které navrhují zpřístupnit řeku u papírenské lávky. Realizace podnětu by mohla iniciovat rovněž další aktivity související s obytněním řek protékajících městem (půjčovny loděk, šlapadel, vznik pláží apod.). Poslední oceněný podnět Schody ke kapličce v Kotíkovské ulici představují výborný malý komunitní projekt, vhodný k rychlé realizaci, např. prostřednictvím workcampu se zahraničními dobrovolníky, který plánuje uskutečnit společnost Plzeň 2015 letos v létě.

Možnost krátkodobé okamžité realizace či zásadní téma pro Plzeň?
71 podnětů, které dostala porota k posouzení v kategorii Obecný podnět představilo širokou škálu plzeňských témat, která v souvislosti s veřejným prostorem lidi zajímají. Řešení náplavky; vytipování míst pro venkovní plastiky; přechody pro chodce nebo kontejnery na odpad se objevily v řadě originálních námětů k řešení.

„Subtilní nápad a komorní místo mají velkou hodnotu“, říká Jiří Sulženko v souvislosti s projektem Zapomenutá zahrada u vysokoškolských kolejí. Ten porota ocenila jako příklad snadno a rychle realizovatelného projektu s velkým potenciálem, který se navíc nachází na pozemcích patřících městu. Dalším vybraným nápaditým podnětem je Most lidem a dětem, který se zabývá otázkou vnímání veřejného prostoru i z pohledu dítěte. Moderní a pozitivní reakcí na nepořádky ve veřejném prostoru je další ohodnocený projekt Guerilla gardening, který stejně jako předchozí dva představuje možnost okamžité krátkodobé realizace – a to zábavně, překvapivě a levně. „Téma guerilla gardening navíc budeme podporovat v souvislosti s programem roku 2015“, uvedla Alexandra Brabcová, manažerka participace společnosti Plzeň 2015. Téma je předmětem zájmu i Správy veřejného statku a podle názoru Hany Hrdličkové, vedoucí správy urbanistické zeleně, představuje zajímavou možnost spolupráce.

Poslední dva oceněné projekty jsou příklady zásadních témat pro Plzeň, jimiž jsou nádraží a řeky. „Dát lidem možnost přicházet s náměty na malé zásahy a poukazovat na nutnost koncepčních řešení“ je podle Marka Siváka ze společnosti Plzeň 2015 jednou z nejdůležitějších funkcí programu. I čekání může být příjemné, poukazuje na nutnost řešit prostor před hlavním nádražím, jímž denně projdou stovky lidí. Posledním oceněným projektem, který dostal druhý největší počet hlasů veřejnosti, je Obnova plovárny na Radbuze. Porota jej zároveň vybrala jako nejpřesvědčivější koncept zastupující přání obyvatel spojený s plzeňskými řekami.

Závěr
První ročník programu Pěstuj prostor pouze naznačil obrovský potenciál, kterým v sobě skrývá aktivizace veřejného prostoru ve městě. Společnost Plzeň 2015 nyní zaměří svou pozornost k navazujícím aktivitám, jimiž jsou jednání s městskými částmi, ale také institucemi a organizacemi města. Bude se jednat o iniciaci vyhlášek týkajících se kontejnerů na odpady či doplnění potřebného přechodu pro chodce. Sběr podnětů ukázal důležité okruhy problémů, o které se lidé zajímají, byť jsou některé z nich obtížně realizovatelné, ať již z důvodů finanční náročnosti nebo proto, že se vztahují k pozemkům v soukromém vlastnictví. Všechny podněty, u nichž byl vydán nějaký druh doporučení, porota vnímala jako důležité a je zapotřebí s nimi dále pracovat. Jednoznačně pozitivní je také spolupráce při výběru podnětů mezi společností Plzeň 2015, městem Plzní, zastoupenou primátorem, Správou veřejného statku a Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. Ambicí dalšího vypisovaného ročníku programu bude tuto spolupráci dále prohlubovat a učinit z ní stabilnější platformu pro účast občanů ve správě veřejného prostoru.

Poznámky
Pilotní ročník programu Pěstuj prostor byl zahájen 24. 10. 2012. Uzávěrka prvního kola podnětů byla 28. 2. 2013, do výběru se kvalifikovalo 83 podnětů. Porota zasedla 25. 3. 2013 v 16:15, oficiální část jednání skončila ve 20:30. Poté porota pokračovala do pozdních nočních hodin rozváděním řešení podnětů. Celkem 11 podnětů ve všech kategoriích bylo vybráno jako vítězných či oceněných, u 14 bylo vydáno doporučení poroty a ve 13 případech bylo konstatováno, že bude podnětné danou tématiku v budoucnu řešit v rámci tří samostatných témat. Veřejné vyhlášení vybraných podnětů proběhlo 26. 3. 2013 v 18:00 v Domu hudby.

Protokol ze zasedání poroty ke stažení zde.