Přijďte diskutovat se zajímavými osobnostmi v porotě na vyhlášení výsledků 3. ročníku výzvy Pěstuj prostor!

# drobná architektura, granty, intervence, komunitní akce, otevřená výzva, veřejný prostor, zapojení veřejnosti

Vloženo10. 03. 2015

Text Správce systému

Podali jste podnět do „pěstujprostorové“ výzvy a chcete vědět, jaký má na něj názor naše odborná porota? Nebo vás jen zajímá, které nápady letos uspějí? Máte své vlastní otázky k plzeňskému veřejnému prostoru? Přijďte 19. 3. 2015 v 18.30 do Domu hudby na slavnostní vyhlášení výsledků třetího kola otevřené výzvy programu Pěstuj prostor. Večer vám zpříjemní zajímavé osobnosti z řad porotců i vystoupení akordeonisty Luboše Marka.

Týden před vyhlášením zasedne porota složená z odborníků různého zaměření a ani letos to nebude mít jednoduché. Vybírat bude z 12 grantových žádostí v kategorii „Chci pěstovat veřejný prostor“5 žádosti na pokračování úspěšných projektů z minulých let. Své favority vybere i mezi 37 podněty v kategorii „Mám nápad“. Celkem porota rozdělí až 300 000 Kč z rozpočtu Plzně 2015, o. p. s. Poprvé v rámci „pěstujprostorové“ akce také zazní v Domě hudby živá hudba – a to díky nadanému akordeonistovi Luboši Markovi. Student plzeňské konzervatoře, pod kterou Dům hudby patří, již stačil posbírat řadu ocenění v Čechách i zahraničí, hraje i s plzeňskou filharmonií nebo v multižánrovém Triu Kix.

vyhlaseni2015_DL

Můžete se těšit na zajímavou diskusi s těmito porotci:

MgA. Denisa Václavová, Ph.D. – za oblast umění ve veřejném prostoru

Vystudovala produkci na DAMU a volné a užité umění na VŠUP v Praze, kde také působí jako pedagožka. Vede kurzy Arts Managementu pro různé umělecké školy. Je známá zejména jako pořadatelka mezinárodního festivalu současného umění „4 + 4 dny v pohybu“, který si klade za cíl oživit opuštěné a nevyužívané objekty site specific uměním. V letošním roce proběhne již 20. ročník tohoto festivalu! Dále působí jako dramaturgyně, kurátorka, fundraiserka a konzultantka kulturních projektů, je spoluautorkou publikací Site Specific a Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific.

MgA. Vít Šimek (H3T) – za oblast architektury

Vystudoval architekturu na pražské VŠUP v ateliéru profesora Smetany. Je spoluzakladatelem ateliéru H3T architekti, který funguje jako otevřené sdružení přátel, architektů, umělců, řemeslníků, teoretiků a všech dobrých lidí. Kromě tradičních realizací pro veřejný i soukromý sektor vytváří i objekty na pomezí architektury a umělecké performance, často guerillově. Některé projekty jsou nápaditým apelem na současné urbánní neduhy – znát můžete jejich zavěšené, plovoucí i pojízdné sauny, čajový dům Muštelka, vyhlídkové Kadibudky, lavičku Grosseto nebo altán Fata Morgána.

MgA. Olga Škochová Bláhová – za oblast komunitních projektů

Vystudovala obory scénografie a divadelní antropologie na DAMU, externě pak na stejné fakultě i kreativní komunikaci. V rámci platformy Kvas o. s. se věnuje kulturní politice a participativnímu kulturnímu plánování. Aktuálně se podílí na tvorbě Strategického plánu Hlavního města Prahy a Strategie pro kulturu a kreativitu v Pardubicích. Podílela se i na přípravě Programu rozvoje kultury města Plzně (2009 – 2019). Ve spolupráci s Plzní-EHMK 2015 a iniciativou Za Česko kulturní připravila čtyři ročníky originálního konferenčního projektu Kulturquell – Evropský kulturní think tank a semináře Culture Friendly City.

Petr Gibas, MSc. – za oblast sociologie a kulturní geografie

Vystudoval geografii města na londýnské University College London. V současnosti pracuje jako výzkumník Sociologického ústavu AV ČR a dokončuje doktorát z antropologie na Univerzitě Karlově. Jeho hlavním akademickým zájmem je studium domova, vztah mezi domovem a bydlením a problematika krajiny. Důraz pokládá na krajiny hybridní, jakou je například industriální krajina v post-industriálních Čechách, krajina městského rozpadu nebo zahradní kolonie v prostředí velkoměsta. Je spolueditorem publikací Nonhumans in Social Sciences a Zahrádkové osady: Stíny minulosti nebo záblesky budoucnosti?

Ing. arch. Irena Langová – za Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Vystudovala fakultu architektury na ČVUT v Praze, poté pracovala v urbanistickém středisku Stavoprojektu s. p. Plzeň a v urbanistickém týmu Urbioprojekt Plzeň. Od roku 1997 působí v úseku územního plánování na Ústavu koncepce a rozvoje v Plzni. Věnuje se zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, jako jsou například územní studie nebo regulační plány rozvojových území města Plzně. Mezi její profesní témata tedy patří právě veřejný prostor.

Ing. Lucie Nižaradzeová – za Správu veřejného statku města Plzně

Vystudovala Zahradnickou fakultu na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě. Od roku 2010 působí na Správě veřejného statku města Plzně, v současnosti na úseku Lesů, zeleně a vodního hospodářství, kde má na starosti péči o urbanistickou zeleň. Je členkou správní rady Nadačního fondu Zelený poklad, který podporuje ekologické projekty a projekty environmentálního vzdělávání na území města Plzně. Zajímá se o zahrady a hřiště v přírodním stylu s permakulturními prvky.

Adéla Foldynová M. A. – za Plzeň 2015, o. p. s.

Absolvovala magisterský obor Arts&Heritage: Cultural Policy, Management and Education v holandském Maastrichtu. Pracovala v Amsterdamu v kanceláři Non fiction – Office for Cultural Innovation i v Košicích jako manažerka uměleckých rezidenčních pobytů v rámci projektu Europské hlavné mesto kúltury 2013. V současné době působí ve společnosti Plzeň 2015 o.p.s. na pozici manažera programu kreativní zóny DEPO2015.

Program Pěstuj prostor je součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a je podpořen grantem Ministerstva kultury ČR.