Vycházka PAMĚTI NÁBŘEŽÍ v rámci Evropského dne sousedů

# Příspěvek bez tagů

Vloženo01. 06. 2014

Text Správce systému

V sobotu 31. 5. proběhla v rámci Evropského dne sousedů vycházka Paměti nábřeží. Skupina okolo 45 účastníků se prošla po čerstvě vyschlé náplavce řeky Radbuzy, aby poznala atmosféru i historii tohoto jedinečného útočiště v samém centru města. Návštěvníci se dozvěděli zajímavosti o jednotlivých budovách stojících na nábřeží i o samotné radikální proměně řeky a jejího nejbližšího okolí, která v posledních 120 letech proběhla. Vycházka začala přímo u řeky pod Anglickým nábřežím, pokračovala podél náplavky směrem k Sokolovně a od Sokolovny přes křižovatku U Jána okolo Městských lázní a Polikliniky k místu po bývalém Domu kultury.

 

 

Návštěvu interiérů Sokolovny ve Štruncových sadech doprovodilo vzpomínkové vyprávění pana místostarosty Kuttana. Architekt Soukup představil před několika lety zpracovanou studii přestavby Městských lázní a doplnil mnoho zajímavých poznatků i k dalším  okolním budovám. Velkou část předválečné architektury nábřeží – zejména Polikliniku, Masarykův studentský dům, Korandův sbor, Mrakodrap, Sokolovnu a Městské lázně – publiku přestavila Alena Křížková z Národního památkového ústavu, zatímco na funkcionalismus – budovu policie – a paláce z období socialismu – Komerční banku, „Bohemku“, Krajské ředitelství policie a na již nestojící Dům kultury – se zaměřila Lucie Valdhansová z brněnského fóra 4AM. Obě průvodkyně téma zpracovávají pro projekt Plzeňský architektonický manuál v rámci společnosti Plzeň 2015, o.p.s. O historii řeky, nábřeží, přívozů a mostů mluvil Marek Sivák a celou vycházku zakončil Petr Vaněk vyprávěním z několika letech občanské angažovanosti, které spolu s desítkami dalších lidí věnoval snaze zachránit Dům kultury a zamezit výstavbě obchodního centra Corso.

Fotografie z vycházky jsou ke stažení zde.

————————————

POZVÁNKA:

Přijďte poznat dvě plzeňská nábřeží, jejichž architektura ilustruje příběh posledních více než sto let vývoje města. Podobu historického centra nenávratně změnilo usměrnění řeky Radbuzy pevnou regulací, podél níž chtěli představitelé prvorepublikové Plzně vystavět reprezentativní veřejné stavby. Zčásti nenaplněné plány zastavil příchod druhé světové války. V poválečném období pak byly do nábřeží zakomponovány velkoměřítkové solitéry. Změna společenské situace vyústila v demolici jednoho z těchto paláců, ale i ve vlnu mimořádné občanské angažovanosti, která vrcholila odmítnutím stavby obchodního centra v největším českém referendu.

Kdy: 31. 5. 2014, 10.00
Kde: sraz je přímo na náplavce řeky Radbuzy v blízkosti Wilsonova mostu (přístup od Sokolovny) – mapa zde.

V rámci komunitně-architektonické vycházky budete mít možnost projít se po náplavce den před oficiálním zahájením festivalu Náplavka k světu. Architekt Jan Soukup představí historii i možnou budoucnost Městských lázní, známý plzeňský aktivista Petr Vaněk přiblíží příběh obchodního centra Corsa a s ním spojeného referenda. Tým připravující projekt Plzeňský architektonický manuál bude mluvit o bohaté architektuře i urbanismu, které charakterizují podobu nábřeží. Během vycházky zavítáte i do interiérů sokolovny a polikliniky.

Průvodci: Petr Klíma, Alena Křížková, Karel Kuttan, Marek Sivák, Jan Soukup, Lucie Valdhansová, Petr Vaněk
Produkce: Jana Holatová, Petr Klíma, Marek Sivák

Procházka navazuje na projekt „Pěstuj prostor – Řeka ve městě” a přípravu projektu „Plzeňský architektonický manuál”.
Vycházka je součástí programu Evropský den sousedů.
Odkazy: Náplavka k světu.

Text: Marek Sivák, Petr Klíma.