Pomozte proměnit vnitroblok na Košutce

# komunitní plánování, sídliště, veřejný prostor, Vnitroblok Krašovská, výstava, zapojení veřejnosti, zeleň

Vloženo20. 05. 2015

Text Marek Sivák

Městský obvod Plzeň 1 nabízí občanům příležitost aktivně se zapojit do příprav na zvelebení prostředí vnitrobloku na sídlišti Košutka. Prostranství mezi panelovými domy v ulicích Krašovská a Toužimská – někdy též nazývané „louka“ – je již mnoho let v provizorním stavu. Mimo hokejbalového hřiště a patrových garáží se zde nachází jen trávník s vyšlapanými cestami. Nyní lidé dostanou příležitost říci, co jim na sídlišti schází a jakým způsobem chtějí vnitroblok zlepšit.

Městský obvod přizval ke spolupráci spolek Pěstuj prostor, jenž se zasazuje o zlepšování veřejných prostranství, aby společně připravili projekt s názvem „Proměna vnitrobloku Krašovská“. Cílem projektu je co nejvíce zapojit místní obyvatele – vnitroblok by měl dobře fungovat především pro ně. Na základě jejich názorů se vytvoří tzv. „projektový záměr“, tedy soupis přání a potřeb, ze kterého budou vycházet architekti, krajinářští architekti a další odborníci.

Touto cestou chceme oslovit občany všech věkových kategorií, kteří ve vnitrobloku nebo v blízkém okolí bydlí, neboť místní lidé znají své potřeby a své okolí nejlépe a mohou tak přispět k vytvoření kvalitního projektu.

Jak bude taková příprava probíhat? Celý projekt je rozdělen do několika fází. V té první proběhne dotazníkové šetření, kde mohou lidé navrhnout, jak si přejí vnitroblok zlepšit a jaké prvky či funkce jim zde chybí. Dotazníky obyvatelé přilehlých domů naleznou ve svých poštovních schránkách, všichni občané prvního plzeňského obvodu v časopise Plzeňská jednička, k dostání budou i v sídle úřadu městského obvodu a na dalších veřejných místech v okolí vnitrobloku, nebo na webových stránkách krasovska.plzen.eupestujprostor.plzne.cz. Na dotazníkovém šetření bude spolupracovat také  4. základní škola v Plzni v  Kralovické ulici a informace o projektu budou k dispozici i na webové stránce školy zs4.plzen.eu.

Na dotazníky naváže výstava úspěšných proměn sídlištních prostranství v České republice i v zahraničí. Tato výstava poslouží k inspiraci, jak mohou konkrétní zlepšení vypadat. V třetí části projektu proběhnou veřejné besedy s obyvateli i s odborníky, v rámci kterých se jednotlivé potřeby prodiskutují podrobněji. Výstupem bude již zmíněný projektový záměr, který shrne návrhy vzešlé z besed i dotazníkového šetření do formy brožury. Na základě tohoto zadání bude vyhlášena otevřená architektonická soutěž na úpravu vnitrobloku, jejíž výsledky chce městský obvod představit na jaře příštího roku. Po soutěži obvod plánuje zajistit finance formou vícezdrojového financování a zrealizovat vítězný návrh.

za MO Plzeň 1 Ivana Mádlová
(madlova@plzen.eu)
za Pěstuj prostor Marek Sivák

(pro použití elektronického dotazníku prosím klikněte na obrázek, stáhněte do počítače interaktivní .pdf, vyplňte ho a nezapomeňte ho uložit)

_vnitroblokKrasovska_dotaznikA_web