Na 5. besedě k proměně borského vnitrobloku došlo po vášnivé diskusi ke společné shodě na prioritách

# architektonická soutěž, komunitní plánování, veřejný prostor, Vnitroblok Bory, zapojení veřejnosti

Vloženo03. 01. 2017

Text Marek Sivák

Dne 8. listopadu 2016 proběhla 5. a zároveň závěrečná plánovací beseda v rámci projektu „Šance pro vnitroblok v Plzni na Borech“. Besedy, jež se konala tentokrát na půdě úřadu městského obvodu, se zúčastnilo více než 20 občanů, kteří si vyslechli aktuální situaci a diskutovali o výsledném postupu k případnému dokončení projektu.

Na programu besedy bylo seznámení se s itinerářem postupu projektu (rekapitulace dosavadních a představení budoucích kroků), osvětlení současné situace v projektu a návrh scénářů a možností budoucího vývoje. Besedu doprovázela plodná diskuse, ve které se postupně docházelo k tomu, jaká je podstata projektu, co je nejdůležitější a co o něco méně. Návrh na pokračování projektu, tedy zadání na vypracování architektonického projektu vítěznému týmu z architektonické soutěže (vč. zohlednění či vyjádření se k došlým podnětům občanů), by měl být podruhé projednán Radou městského obvodu Plzeň 3 dne 6. února 2017.

Výstup z poslední (5.) besedy je ke stažení zde.

Zde naleznete ostatní výstupy z projektu:
– výstup z 1. plánovací besedy
– výstup z 2. plánovací besedy
– výstup ze 3. plánovací besedy
– přehled odevzdaných mapových dotazníků
– přehled odevzdaných textových dotazníků
– souhrnný výstup po prvních 3 besedách
– výsledky architektonické soutěže
– výstup ze 4. plánovací besedy
– výstup z 5. plánovací besedy