Obyvatelé vnitrobloku na Borech poprvé debatovali s městem o jeho úpravě

# komunitní plánování, veřejný prostor, vnitroblok, Vnitroblok Bory, zapojení veřejnosti, zeleň

Vloženo02. 06. 2015

Text Marek Sivák

V úterý 26. května 2015 proběhlo pilotní setkání k projektu Šance pro vnitroblok, kterým chce Městský obvod Plzeň 3 a spolek Pěstuj prostor iniciovat zlepšení tohoto unikátního poloveřejného místa. Diskutovat o vnitrobloku mezi ulicemi Majerova, Raisova, Dvořákova a Politických vězňů v Plzni na Borech přišlo více než 50 obyvatel, po počáteční nedůvěře se celým večerem nesla příjemně konstruktivní atmosféra.

Fotogalerie
Grafický výstup z 1. besedy

Mezi návštěvníky setkání zpočátku vládla opatrnost. Starostovi městského obvodu byl dokonce předem adresován otevřený dopis s 6 podpisy, ve kterém občané žádali, aby se ve vnitrobloku nedělo nic nad rámec běžné údržby. Po krátkém představení projektu architektem Markem Sivákem, místostarostou Radoslavem Škardou a sociologem Petrem Matouškem začaly padat otázky: Proč město v minulém roce rozšiřovalo parkoviště bez projednání s obyvateli? Proč chce investovat zrovna do tohoto místa? Proč nebyly dřívější úpravy a opravy provedeny kvalitně? Jak mají obyvatelé uvažovat o ideálním využití vnitrobloku, když mají praktické problémy s parkováním?

Směřování večera se obrátilo poté, co vystoupil jeden z návštěvníků. Mluvil o tom, že slyší jen, co ostatní nechtějí, ale ještě nezaznělo, co chtějí. Městský obvod nabízí lidem šanci říci si, co si přejí. Pokud si nebudou přát nic, nebude obvod do vnitrobloku investovat, jak ostatně potvrdil na setkání přítomný starosta Radislav Neubauer. Účastníci náhle zjistili, že beseda je opravdu o jejich názorech a nápadech. Že se nikde pod stolem neskrývá již dávno zkreslený projekt, který se bude zítra realizovat. Že jim obvod nedává na výběr ze dvou variant, ale že se ptá od počátku na jejich potřeby. Z těchto potřeb vzejde po dalších besedách konsensuální zadání, které obvod předloží několika architektům, aby ve vyzvané soutěži navrhli nejlepší řešení.

Obyvatelé pomalu začali mluvit o tom, jak vnitroblok užívají. Zazněly technické i sociální problémy, které současný stav způsobuje, začala probíhat diskuse mezi samotnými obyvateli z jednotlivých domů. Na konci prvního plánování se ukázalo, že největší prioritu má zachování zeleně a travnatých ploch. Dále bude potřeba navrhnout strategií postupné dosadby a dbát na to, aby nové stromy nestínily do oken. Parkování je důležité – ale podle obyvatel ideálně vně tohoto prostranství. Uvnitř by se naopak měly rozšířit dětské prvky, které se přesunou dále od popelnic. Staré a nebezpečné konstrukce – klepadla nebo přístřešky popelnic – by měly nahradit nové. Obyvatelé by si také přáli podzemní kontejnery. Nápadů zaznělo více než tři desítky, většina z nich bude rozpracována při dalším setkání. Jedním z velkých pokroků, které se během večera udály, byla nabídka několika spolumajitelů začít jednat o odkupu soukromého pozemku uprostřed vnitrobloku, kterou pan starosta Neubauer přijal.

Besedu velmi trefně shrnul sociolog Matoušek: „Je zajímavé poznávat proces, jak lidé dochází ke shodě. V Čechách přicházíme a priori s nedůvěrou. Na počátku tasíme zbraně, napíšeme dopisy, řešíme, kdo má na co větší právo. Bojíme se přílišné propagace vnitrobloku, aby nepřitáhl vetřelce zvenčí. Je důležité nechat roztát tuto nedůvěru, což se dnes povedlo. Když se bavíme o plánování, plánujme v čase. Vnitroblok může sloužit deset let dětem, až děti odrostou, promění se a poslouží něčemu jinému. Zjemněme diskusi – když mluvíme o autech, mluvme o konkrétních autech: může jedno rodinné auto stát ve vnitrobloku a druhé stejného vlastníka venku, aby byl zachován prostor pro ostatní i prostor pro hry dětí? Nejdůležitější je komunikace, aby nevznikaly mýty, pomluvy a nedorozumění. Dnes jsme se dozvěděli, že soukromý pozemek na hřišti byl získán v rámci privatizace a ne od „kamarádů na radnici“. Vymysleme způsob, jak vnitroblok užívat sousedsky, jak zabránit bezdomovcům a vandalům. Je obdivuhodné, že setkání věnujete svůj čas, protože dnes není samozřejmé se o prostředí kolem sebe zajímat. Zajímali jste se, kdy plánování končí. Proces plánování končí ve chvíli, kdy má každý právo se vyjádřit. Nesmí se stát, že se náš soused na vozíku vrátí z nemocnice a nedostane se domů přes obrubník, který jsme tam mezitím vybudovali.“

Projekt bude nyní pokračovat dalšími besedami, shrnutím výstupů a tzv. paralelním zadáním – vyzvanou architektonickou soutěží. Návštěvníci se při setkání také mohli inspirovat několika příklady již úspěšně revitalizovaných vnitrobloků v Čechách a na Slovensku:

VNITROBLOK ZA ŽIŽKOVSKOU VOZOVNOU, PRAHA
/ a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

VNITROBLOK U SVOBODÁRNY, PRAHA
/ a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

VNITROBLOK RADHOŠŤSKÁ, PRAHA
/ Eva Vízková – Ateliér zahradní architektury, Ing. arch. Jan Červený

ZAHRADA PRO VELRYBU, PRAHA
/ Eva Vízková – Ateliér zahradní architektury

ACTIVATE ME-TNA, BRATISLAVA
/ Ing.  arch. Martin Boleš

VNUTROBLOK SLAVIA, BRATISLAVA

VNITROBLOK POD KAŠTANY – ŠUMAVSKÁ – KOUNICOVA – ŠELEPOVA, BRNO
/ Bc. Petra Dvořáková

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ VNITROBLOKU
/ Ing. Klára Zahradníčková, Ing. arch. Rudolf Grimm

KOMUNITNÍ ZAHRADA NA SMETANCE, PRAHA

Zapsal: Marek Sivák
Ověřil: Petr Matoušek, Radoslav Škarda