Více recyklačních kontejnerů (27)

Autor podnětu

David Vávra

Kategorie

Mám nápad

Ročník

2012-2013

Městský obvod

Celá plzeň

Vloženo

02. 12. 2012

Bodů

17

Hodně lidí začalo třídit odpad a vynášet ho do speciálních kontejnerů. Je potěšující, že takto smýšlejících lidí přibývá. Bohužel, počet sběrných míst a jejich rozmístění zůstává stejný. U nás v ulici jsou pravidelně kontejnery plné a prostor kolem nich je znečištěn lidmi, kterým se už nechtělo donesené odpadky k recyklaci brát zpět domu.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Pořídit více kontejnerů na recyklovaný odpad.

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Situace by se dala zlepšit i doplněním kontejnerů o další typ nebo typy: v Plzni běžně scházejí například kontejnery na plechovky; těch na tetra pak je také zoufale málo. Vzhledem k četnosti těchto obalových technik by jejich třídění do zvláštních kontejnerů mohlo pomoci Plzni ekologicky i esteticky. Kontejnery na plechovky mají běžně v Německu, ale i v některých částech Prahy. Dokonce ani v jižní Evropě se plechovky neházejí do směsného odpadu.

Od: Daniela Trinerová
Datum: 23. 02. 2015 08:01