Splavnění Radbuzy a bezpečná spojka železniční most – most u Jána (184)

Autor podnětu

Radek Beníšek

Kategorie

Mám nápad

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

31. 01. 2014

Bodů

14

Problém splavnění Plzně pro vodáky je jez „U Mráčku“, znamenalo by to vytáhnout lodě nad železničním mostem a přenést je až za most u Jána. Zároveň pro cyklisty přejet od železničního mostu k mostu U Jána není zrovna žádná výhra.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Povodí nechce slyšet nic o úpravě jezu, ale možná by bylo řešení využít náplavů. Podél Anglického nábřeží, pod železničním mostem postupně sejít těsně nad úroveň jezu a dále lávkou sestoupit pod mostem na Americké až na úroveň náplavů za mostem. Dále by cesta pokračovala po upravených náplavcích až za most U Jána kde by se plynule napojila na stávající cyklostezku. Vodáci by měli jednoduší přenášení a cyklisté podjedou kritické přechody na Denisovo nábřeží.

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Pamatuji se jak jsem jako děti při sjíždění Úhlavy pokračovali na Berounku a tento úsek tahali lodě ručně...nezapomenutelné.
Skvělý nápad bylo by to bezvadné uživení řeky která je řešením tohoto jezu úplně zabitá.

Od: Správce
Datum: 22. 04. 2014 02:51