Letní scéna (183)

Autor podnětu

Jaromír Čížek

Kategorie

Uskutečněme to spolu

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

31. 01. 2014

Bodů

5

Přenesení kulturních a „kulturních“ akcí z náměstí na výhodnější místo. Vadí mi scéna Divadelního léta pod plzeňským nebem přerušující přirozené trasy chodců a spousty dalších akcí nevhodných pro náměstí.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Přenesení pořádání kulturních akcí na jiné místo (vhodné vzhledem k frekvenci lidí aj.), např. nábřeží před KB.