Osvětlení viaduktů u Hlavního nádraží (179)

Autor podnětu

MUDr. Alena Lodrová

Kategorie

Mám nápad

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 2 - Slovany

Vloženo

31. 01. 2014

Bodů

4

Zlepšit osvětlení obou kamenných viaduktů u Hlavního nádraží. Dle návrhu architekta zlepšit osvětlení obou viaduktů u Hlavního nádraží pomocí barevných zářivek, které by v pravidelných intervalech měnily barvu. Působilo by to vesele na chodce i na lidi v dopravních prostředcích.
Taková osvětlení silničních tunelů nemusí mít jen San Francisko, může je mít i Plzeň!

NÁVRH AUTORA PODNĚTU