Vnitřní osvětlení chrámových oken sv. Bartoloměje (178)

Autor podnětu

MUDr. Alena Lodrová

Kategorie

Mám nápad

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

31. 01. 2014

Bodů

6

Vnitřním osvětlením zvýraznit krásu chrámových oken sv. Bartoloměje. Pořádně umýt všechna chrámová okna sv . Bartoloměje a nechat vypracovat architektem projekt na vnitřní osvětlení vitrážových oken tak, aby při pohledu z náměstí Republiky vynikla jejich krása ve večerní době.
Zrušit vnější osvětlení stavby chrámu a ponechat jen večerní osvětlení zelené chrámové věže. Realizace tohoto návrhu by znamenala i snížení světelného smogu nad Plzní. Finančně by se mohla podílet plzeňská diecéze, která peníze má, když může kupovat pozemky, jak vím z denního tisku.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Nebo by se mohli podílet lékaři,také nejsou chudí.

Od: Dan Bochníček
Datum: 01. 02. 2014 09:03