Halové garáže Zadní Skvrňany (157)

Autor podnětu

Ing. Petr POPULE

Kategorie

Uskutečněme to spolu

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

30. 01. 2014

Bodů

6

Řešit kritický nedostatek parkovacích míst v prostoru ulice Vojanova, která ještě ubyla v souvislosti se stavbou nového přivaděče k Západnímu okruhu.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Výstavba 4. stavby halových garáží jako pokračování stávajících třech hal podél trati ČD. Architektonicky by šlo o logické pokračování stávajícího stavu, přičemž hala by hlavně odlehčila současnému prostoru komunikací zapněných parkujícími vozidly, ale zároveň by sloužila jako protihluková bariéra oddělující trať ČD od obytných domů Vojanova 14 - 16 v místech, kde už není vybudována protihluková bariera.S výstavbou 4. stavby bylo už předběžně počítáno v rámci územního řízení 3. stavby a stavba by měla korespondovat se současným územním plánem Plzně.

PŘILOŽENÉ SOUBORY