Soukromý: alej pod Chlumem (143)

Autor podnětu

Markéta Marešová

Kategorie

Uskutečněme to spolu

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 4

Vloženo

27. 01. 2014

Bodů

14

Pod kopcem Chlumem, na jižní straně, je cesta tvořící spojnici mezi Újezdem a Doubravkou. Jen částečně je součástí turistického značení. Cesta je hojně využívána k procházkám i sportovním aktivitám všeho druhu. Rodiče zde korzují s kočárky, děti se tu učí jezdit na kolech, pejskaři venčí psy, lidé tudy jezdí na kolech i běhají pro zdraví. Velmi by se mně líbilo (a věřím, že nejen mně), kdyby tu mohla být ´pěkná´ alej (je zde několik málo slabších stromků javorů, ptačí třešně a šípek) s několika lavičkami k posezení, odpočinku.
Na začátku cesty, (Újezdská strana) je malá kaplička, dle tradice by ji velmi slušela jedna či dvě lípy po stranách.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Výsadba jednořadé (v dvouřadou oboustrannou ani nedoufám) aleje za přispění okolních obyvatel - adoptuj a zasaď svůj strom-..

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Předmětná kaplička se nalézá na parcele 2478/1 vedené, v katastru nemovitostí jako orná půda. Kaplička je situována v JV okrajové části tohoto pozemku. Poněvadž je kaplička ve zhlaví zpevněné cesty a komunikace II/233 (Zábělská), nalézá se v ochranném pásmu komunikace, nedělám si iluze o průchodnosti tohoto jinak lidsky pochopitelného námětu. Pro povolení vysázení stromů (byť jen 2 - nalevo a napravo od kaple), by muselo být získáno povolení nejméně: majitele pozemku, vyjádření Policie České republiky, správce komunikace, odborníka-dendrologa. Majitele kapličky katastr neuvádí. O průchodnosti tohoto námětu si nedělám iluze. Naproti tomu se domnívám, že vysázení podhledového stromořadí (nikoli aleje) podél cesty, dejme tomu na jižní okraj, tj. blíže k Doubravce (za účelem dosžení částečného stínu) určitou malou šanci má. Nechci hatit dobré nápady, ale stromy do cesty sázet nelze a cesta sousedí svým jižním i severním okrajem s celou řadou majitelů navazujících obdělávaných pozemků. Neodvažuji se však odhadnout, který z majitelů by byl ochoten prodat část pozemku za účelem výsadby stromořadí. Majitelem cesty (parc.č. 2484/1), je statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň. I přes nesnáze, které tento návrh očekávají se mi myšlenka výsadby stromořadí podél této cesty líbí. Hodně zdaru navrhovatelce Markétě Marešové přeje Jiří Mareš (podobnost jmen čistě náhodná).

Od: jiri mares
Datum: 02. 01. 2015 02:28