Památná alej "Kilometrovka" (311)

Autor podnětu

Patricie Kraftová

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Ročník

2016-2017

Městský obvod

MO Plzeň 1

Vloženo

15. 02. 2017

Bodů

0

Památná alej Kilometrovka se svým přilehlým okolím tvoří krásnou přírodní krajinu s mnoha vzácnými druhy rostlin a živočichů – to vše v centru Plzně!
Kdysi opomíjená Plzeň, plná smogu a šedi vykvetla do krásy a několik let pouze vzkvétala. Díky nenasytnosti developerských firem a budování „nových pracovních míst“ se Plzeň zaplnila prapodivnými nevzhlednými budovami, které nekorespondují s historickým jádrem, stejně tak i podivnými jedinci, kteří nejen, že nemají k metropoli vztah a úctu, ale ničí veškeré zařízení, zeleň a hyzdí celkový vzhled našeho milovaného města.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Zamezit vjezdu automobilů - poslední dobou se stala z přilehlé asfaltové cesty vedoucí kolem zahrádkářské kolonie téměř "dálnice", využívána je jako zkratka na Lochotín. Stejně tak přilehlé louky jsou stále rozježděné od aut. Podél aleje chybí odpadkové koše - drobné keře a shluky travin slouží neukázněným chodcům/cyklistům jako kontejnery. Dále je velkým zlem, že se nejen uvažovalo o projektu, ale započalo se s pracemi vedoucími ke stavbě tzv. průtahu, čímž se zničí nejen divoká příroda uprostřed města se svými ojedinělými a vzácnými mokřady a biotopem naprosto specifickým! Nejen rostliny, ale i mnoho živočišných druhů obývá toto prostředí; je naprosto běžné, že jsou k vidění bažanti i vysoká zvěř, pro kterou je toto místo domovem. Centrum Plzně dlouhodobě trpí rozsáhlou novodobou výstavbou - viz Poděbradova a Kollárova ulice; nikdo nebere v potaz dosavadní výsadbu (nedávno pokácená stoletá lípa), ani množství aut, která zde přibývají a přibývat budou. Zeleň ustupuje betonu!

PŘILOŽENÉ SOUBORY

JAK SE ZAPOJÍTE

Pravidelně s rodinou odklízíme "drobný" odpad, odnášíme jej a třídíme, zasadili jsme několik stromků, keřů i travin. Bohužel nemáme možnosti na odstranění těžké techniky, která likviduje krajinu.