Chodské náměstí pro lidi – probuďme princeznu (309)

Autor podnětu

Roman Černík

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Ročník

2016-2017

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

15. 02. 2017

Bodů

0

Studenti Ateliéru dramatické výchovy Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v rámci svého praktického projektu Teorie a praxe komunitního divadla řešili jako problémovou lokaci okolí své školy. Provedli místní šetření (fotodokumentace, rozhovory, základní historický průzkum) a na základě toho připravili praktickou akci – celodenní happening kdy část náměstí zažila v minimální podobě možné aktivity – diskuse, koncert, divadelní představení.
Celá akce se pokusila upozornit na velmi neutěšený stav nejen vstupu do školy, ale celého náměstí, jež dnes je jen místem na přecpaných silnicích, nedůstojně jsou zakryty reprezentativní budovy průmyslové školy, budovy fakulty, drobného, ale populárního tržiště …
V trojici náměstí lemujících Klatovskou třídu jde o nešťastníka vedle náměstí Míru i Masarykova … dost bídné

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Uspořádat studentskou soutěž o řešení prostoru Chodského se zapojením studentů Ped fakulty i stavební průmyslovky

JAK SE ZAPOJÍTE

Studenti Ateliéru jsou připraveni se zapojit, předat výsledky, přispět vedením anket, moderováním kulatých stolů.