Soukromý: Oživení zeleného pásu podél tramvajových kolejí (303)

Autor podnětu

Martin_L

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Ročník

2016-2017

Městský obvod

MO Plzeň 1

Vloženo

14. 02. 2017

Bodů

1

V roce 2011 byl při druhé etapě rekonstrukce tramvajové trati na Karlovarské ulici posunem kolejí vytvořen velmi široký travnatý pás v okolí zastávky U družby. Ponechme stranou jeho účel v sousedství poměrně úzkého nástupiště, ale jednou tam je, tak proč ho nevyužít. Zatím na něm pouze roste tráva.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Sadovnické a zahradnické zhodnocení zelených ploch výsadbou okrasných rostlin, vhodných keřů a v závislosti na vedení inženýrských sítí i výsadba stromů. Vzhledem k umístění u frekventované silnice na příjezdu od Karlových Varů se nabízí možnost umístit "vítací monument", který by přijíždějícím do města stručně představil identitu Plzně, je zde prostor i pro případnou sochařskou instalaci. Tato první realizace by se měla stát impulsem k debatě o celkovém pojetí travnatých pásů podél tramvajových tratí v Plzni. Tyto plochy jsou v mnoha městech západní i východní Evropy vkusně upraveny, v Plzni jde vesměs o prosté trávníky.

JAK SE ZAPOJÍTE

Organizační pomoc, fyzická pomoc při realizaci.