Soukromý: Místo pro přecházení Zborovská (299)

Autor podnětu

Martin_L

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Ročník

2016-2017

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

14. 02. 2017

Bodů

2

Zborovská ulice (silnice III/18032) je frekventovanou komunikací plnící úlohu velkého městského okruhu. Jde o nejvyžívanější spojnici Slovan s Bory a Borskými Poli. Uzavírka Mikulášské ulice na ní ještě více navýšila silniční provoz a v délce několika set metrů je velice obtížně překonatelná pro chodce. Přístup do obytné čtvrti (ulice Zelená, Májová, Chemická, Ostrovní atd.) ze spádové zastávky MHD Doudlevce ETZ je možný buď přes signalizovaný přechod u brány do areálu elektrotechnických závodů (tzn. vracet se několik desítek metrů zpět), mimoúrovňově pod Malostranským mostem (opět zacházka do některých míst až stovky metrů) nebo přebíháním Zborovské ulice, které je komplikované jednak vysokým provozem a jednak předimenzovaným a neměstským šířkovým uspořádáním komunikace zejména v bloku Májová-Říční.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Zřízení místa pro přecházení v bloku mezi Májovou a Říční ulicí. V první fázi jako provizorium, tj. ve formě středového ostrůvku z betonových prvků "citybloc" vyplněných kamenivem (inspirace viz ul. 17. listopadu u Polikliniky Bory), sklopení obrub na obou stranách a případně vydláždění přístupu v úzkém travnatém pásu mezi chodníkem a vozovkou. Upravit příslušně vodorovné značení (dopravní stíny) a doplnit psychologicky zpomalující klikaté čáry. Při rekonstrukci komunikace v budoucnu by mělo být místo pro přecházení stabilizováno formou definitivní stavební úpravy.

JAK SE ZAPOJÍTE

Kontakt s úřady a jednání, příprava kompletní projektové dokumentace, inženýrská činnost.