Soukromý: Revitalizace břehu Radbuzy v Ostrovní ulici/Mlýnském nábřeží (298)

Autor podnětu

Martin_L

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Ročník

2016-2017

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

14. 02. 2017

Bodů

3

Podnět směřuje k oživení prostoru Ostrovní ulice na břehu řeky Radbuzy. Plocha je částečně zpevněna zámkovou dlažbou a asfaltem, podél břehu je několik vzrostlých stromů a neudržovaný náletový porost. V ploše se vyskytují přes ceduli o zákazu skládky i odpadky. Místo je hojně využíváno jako parkoviště pro návštěvy dětské herny Tyjátr, vyskytuje se tu mnoho rodin s dětmi, ale nic je neláká se tu alespoň na chvíli zastavit.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

V první fázi vyčistění všech nezpevněných ploch od nehodnotného náletového porostu a odpadků a vytvoření průhledu na řeku, oživení trávníku. Následně zvýšení pobytové kvality místa instalací mobiliáře umožňujícího posezení (lavičky, stoly). Zhodnocení místa a navýšení zájmu návštěvníků této lokality následně může pomoci vytvořit tlak na místní samosprávu na zpracování projektu kompletní revitalizace prostoru (zejména omezení dopravních ploch a stanovení dopravního režimu, parkové úpravy). Prostor je označen jako obytná zóna, nesplňuje ale potřebné stavebně-technické parametry. Veškeré dotřené pozemky jsou v majetku Statutárního města Plzně a Povodí Vltavy s. p.

JAK SE ZAPOJÍTE

Organizační činnost, jednání s vlastníky pozemků, propagace, přímá fyzická účast na realizaci.