Soukromý: 1. Oživení pěší zóny (130)

Autor podnětu

Alois Mach

Kategorie

Uskutečněme to spolu

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

22. 01. 2014

Bodů

1

Pěší zóna v Plzni (od hotelu Slovan k morovému sloupu) je převážně klidovou zónou. S ohledem na potřeby turistického ruchu a na potřeby Hlavního města evropské kultury, je třeba pozvednout a oživit tento prostor. V dalších odstavcích a prostorách jsou uvedeny návrhy některých aktivit.
Informační tabule či stánek, Talenty proti válce a násilí, diskuzní pořady, humor, koncerty, malíři, výstavky, ekvilibristé, kouzelníci, artisté, obří šachy, kulinářské speciality, maskot pěší zóny (návrh do soutěže), radniční orloj (návrh do soutěže), jízdy kočárem, taženým koňmi. K tomuto výčtu patří i stávající stavební památky radnice, chrám, podzemí, aj.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Soubor podnětů na oživení pěší zóny 1_08, viz další podněty:

02)
a) pódium u Státní vědecké knihovny pro talenty (viz příloha pěší zóna 02) – text Talenty proti válce a násilí (náhradní prostory Měšťanská Beseda a Dům hudby)
b) diskuzní pořady, humor, koncerty, scénky, apod., malíři na ulici proti Městské knihovně, výstavky, ekvilibristé, artisté, kouzelníci
c) obří šachy (u Konzervatoře, viz příloha pěší zóna 1)
d) tržiště lidové umělecké tvořivosti (ul.B.Smetany)

03) historická tramvaj v okruhu sady Pětatřicátníků, nám. Republiky, Hlavní nádraží, náměstí Republiky, sady Pětatřicátníků

04) plzeňská placka (ul.B.Smetany)

05) mlýnská strouha – již realizace provedena

06) maskot pěší zóny – návrh do soutěže

07) radnice, radniční orloj

08) vyhlídkové jízdy kočárem s koňmi pro turisty, svatby, apod. (morový sloup)