Obnova cest a vyhlídky v Českém údolí (287)

Autor podnětu

Martin Kolovský

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Ročník

2016-2017

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

31. 01. 2017

Bodů

8

Jedná se o zaniklé a zarostlé cesty na severním svahu Českého údolí. Cesty jsou ještě v terénu patrné. V nedávné době byly vysekány a staly se tak průchozími. Dle stop ve sněhu lze usuzovat, že by byly i využívány. Hlavní cesta vede od „plynového domečku“ a stoupá šikmo svahem vzhůru následně klesne do údolíčka s viaduktem (tunelem pod železniční tratí). Cesta dál pokračuje za bývalou studánkou a stoupá k vrcholu nad současnou studánkou, kde je velký dub a vyhlídky na údolí, dnes narostlá křovisky.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Cesta by měla být vysekána a její povrch zpevněn (např. mlatem). Vysekat křoviny kolem dubu a vyhlídky, upravit na ní vyhlídkovou plošinu (stačilo by trochu srovnat a vydláždit) se zábradlím a posezením. Podél cesty umístit mobiliář (lavičky, odpadkové koše).

PŘILOŽENÉ SOUBORY

JAK SE ZAPOJÍTE

Mohu ukázat a provést místem odborníky, porotu. Mohu pomoci s návrhem podoby vyhlídky, pak se samotným vysekávání křovina prací na podnětu.

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Opraveno, děkujeme za podnět!:)

Od: Správce
Datum: 01. 02. 2017 05:55

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Umístění je chybné správně je to tady: https://mapy.cz/s/1n0DQ

Od: Martin Kolovský
Datum: 31. 01. 2017 06:55