Doplnění cyklostezky Štruncovy sady – Na Roudné (117)

Autor podnětu

Vojtěch Kouba

Kategorie

Mám nápad

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 1, MO Plzeň 3

Vloženo

18. 01. 2014

Bodů

9

Kousek od soutoku Mže a Radbuzy je lávka, kudy mohou přes Mži přejíždět cyklisti, které přivede cyklostezka do Štruncových sadů. Pokud hned za lávkou odbočí doprava, což často dělají, vyjedou podél hřišť a kurtů zablácenou cestou vedle zelených trubek z teplárny. Když tato cesta dojde k produktovodu přes řeku, mohou cyklisti odbočit doleva a dostat se na dobře vedenou cyklostezku navazující na ulici Luční, která pokračuje podél pole směr ulice Na Roudné, Jateční. Nic je k tomu ale nevede. Pokud po panelovém nadjezdu překonají trubky, skončí v louži.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Nevím, jak je to s vlastnickými vztahy a technickými náležitostmi u této cesty. V případě, že tato cesta nelze oficiálně používat, je nutné hned za lávkou přes Mži odvést cyklisty doleva, do Luční ulice. Pokud by ale bylo vše v pořádku, bylo by ideální pokrýt cestu podél řeky stejným materiálem jako v případě cyklostezky navazující na ulici Luční. V oblouku před produktovodem je potřeba jasně označit, kam mají cyklisti odbočit, aby nepokračovali dál. (To je správné řešení, protože pěšinka dál podél řeky patří spíše rybářům, žije tam taky ledňáček)

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Abychom měli v Plzni nějakou rozumnou páteřní síť cyklostezek je toto propojení podle mně jedno z těch základních. Nemá žádné převýšení a spojuje významnou rekreační oblast Boleveckého rybníka s centrem města. Za nejproblematičtější místo považuji v současné době poslední úsek, kde je potřeba vjet na ulici Na Roudné a pak viadukty (ten na Jateční se už řeší v jiném podnětu). A v deštivých dnech bahno.

Od: tomas klement
Datum: 28. 01. 2015 09:49

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Dobrý nápad. a nejen to označit, ale i tam udělat pořádnej štěrk aby tam nebylo bahno a louže. Vždyť je to skvělá cesta i pro pěší směr na Bolevák. Bohužel jsem slyšel že to není snad v majetku města. :-(

Od: Ing.arch. Robert Martínek
Datum: 22. 01. 2014 04:10