Cyklostezka Sady-Bory-ZČU (110)

Autor podnětu

Veronika Kupková

Kategorie

Mám nápad

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

08. 01. 2014

Bodů

12

Napojit již existující cyklostezku vedoucí z Lochotína do Sadů Pětatřicátníků a prodloužit ji směrem k institucím ZČU (Chodské nám, Klatovská ul., Univerzitní ul.) tak, aby se dalo bezpečně na kole dopravit z Lochotína na Bory. Ulevilo by to i přeplněným tramvajím, zvl. lince 4, a automobilové dopravě.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Vytvořit cyklopruh na trase Sady Pětatřicátníků-Klatovská-Univerzitní pro bezpečný pohyb cyklistů v tomto směru.