Chodník Vejprnická ul. (102)

Autor podnětu

Květoslava Zenglerová

Kategorie

Mám nápad

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

12. 12. 2013

Bodů

25

Žádáme o dostavbu chodníku pro pěší a cyklisty na pravé straně od posledního obytného domu ve Vejprnické ul. Skvrňany. Jedná se o další prodloužení chodníku od tohoto domu.

Již byla na silnici dopravní nehoda s úmrtím, proto je nutné napojení tohoto chodníku kolem obytné čtvrti Vejprnická ul. Na Brůdku. Jsou zde uvolněná místa před ploty u silnice.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Dobrý den,
plně se připojuji k tomuto požadavku, který jsem panu starostovi Strobachovi přednášel již v poslední předvolební kampani. Od té doby se neudálo nic pro změnu nebezpečné situace pro chodce pokračující z nedokončeného chodníku dále na Vejprnice. Blíží se další komunální volby, že by snad byl zase zájem o názory občanů. Miliardová investice s přemostěním Domažlická - Křimická pokračuje, ale několik stovek metrů chodníků v údolí je dlouho odkládaný problém. Vím že se sice jedná o oddělené akce a jiné investiční prostředky, ale znepříjemnění a nebezpečí chůze pro chodce je stále stejné.
Prosím o odpověď.
Ing. Jaroslav Majer
K. Steinera 18
318 00 Plzeň

Od: Správce
Datum: 01. 02. 2014 12:01

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Studie stavby chodníku byla zpracována na náš podnět Správou veřejného statku MP, nyní je na krajské Správě a údržbě silnic aby nechala zařadit akci do projektové přípravy a poté aby byla stavba zrealizována. V této oblasti - Na Brůdku je katastr Křimic a bydlí zde několik desítek našich občanů. Velkou podporou realizace by bylo jen i zadání projektové dokumentace.

Od: Správce
Datum: 24. 01. 2014 01:07

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

V první fázi by se mohl prodloužit chodník od posledního obytného domu ke křižovatce s odbočkou na Borská pole. Vyšlapaná cestička po levé straně silnice ve směru na Vejprnice svědčí o tom, že je tato "pěšina" používána chodci a cyklisty.

Od: Pavel Cvrček
Datum: 28. 12. 2013 02:57