Obnova křížku ve Štefánikově ulici (273)

Autor podnětu

Martin Votava

Kategorie

Chci pěstovat veřejný prostor

Ročník

2015-2016

Městský obvod

MO Plzeň 2 - Slovany

Vloženo

29. 02. 2016

Bodů

14

Poblíž dnešní trolejbusové zastávky Generála Lišky ve Štefánikově ulici stával v minulosti křížek. Označoval rozcestí, kde se z hlavní silnice z Černic oddělovala cesta do Koterova. Cesta postupem času zanikla a do dnešních dnů se z ní zachovaly pouze náznaky v katastrálních mapách a krátký chodník spojující Štefánikovu ulici s ulicí V Bezinkách, který vede v její trase. Místo křížku však zůstalo zachováno, nachází se zde kamenný podstavec obklopený třemi lípami, které vytváří malý parčík. Chtěl bych obnovit původní křížek jako připomínku starých časů a upravit jeho okolí s možností posezení ve stínu například při čekání na trolejbus.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Navrhuji pokusit se sehnat fotografii původního vzhledu křížku a nechat vyrobit jeho kopii. Pokud by se žádná fotografie nenašla, vyrobit křížek podle jiné předlohy na základě podobnosti existujícího podstavce. Dále vyčistit okolí a prořezat některé náletové dřeviny, případně vysázet nové pro zajištění stínu. Upravit by se mohl i křovinami zarostlý svah nad silnicí. Důležitým prvkem je osazení lavičky ve stínu mezi stromy, aby vzniklo příjemné místo pro trávení času. Slavnostní odhalení by proběhlo ve spolupráci s černickým Rodinným centrem Na Schodech v rámci některé z jejich komunitních akcí.

PŘILOŽENÉ SOUBORY