Tyršův sad (253)

Autor podnětu

Marie Mžiková

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Ročník

2015-2016

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

18. 02. 2016

Bodů

3

Vyčistit přístupové cesty na Tyršův sad od ulic Pod Třešňovkou, Pecková, Na spojnici a V Kolonii a zároveň vyřezat nálety stromů mezi vzrostlými borovicemi a třešněmi v severozápadní části. U Klatovské osadit místo informační tabulí o celkové lokalitě, která má řadu vzácných živočichů a rostlin a v horní části, která je upravena fa. Juniperia, z.s – vybudovat např. prolézačky pro děti, nebo malou vyhlídkovou věž ((typu např. myslivecký posed ). Tento sad by se mohl velice příjemně navazovat na Škodaland, a mohl by být krásnou procházkou pro děti.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Buď za pomocí brigádníků z řad škol a možná i obyvatelů vyčistit spodní stranu sadu u cesty Pod Třešňovkou. Nebo dát Grand Juniperia,z.s. , a ta by mohla celou akci řídit. Ze strany SIMP, odvézt skládku z přístupové cesty do sadu od ulice Pecková a zpřístupnit sad pozvolnou cestou. A vybudování prolézaček , houpaček na kopci. Ve spolupráci ZČU, Juniperia a Úmo osadit informační tabuli o květinách a živočiších.

JAK SE ZAPOJÍTE

Jsem ochotna sehnat lidi a nebo studenty a vynesení křovin.