Soukromý: Skalka u cesty k Městské plovárně (248)

Autor podnětu

AHA

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Ročník

2015-2016

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

20. 01. 2016

Bodů

10

Pěší stezka spojující centrum a Depo 2015 s Městskou plovárnou na levém břehu Radbuzy prochází v úseku mezi koncem Cukrovarské ulice a bývalým areálem zoo Iris neudržovanou džunglí. Hned v první zatáčce je nad cestou svah zarostlý náletovými stromy, křovinami a rumištními rostlinami. Svah je orientován k jihu a jihovýchodu, od západu a severu je stíněn plechovou zdí areálu společnosti AVE CZ. Pozemek včetně cesty a navazujících pozemků se zelení jsou v majetku města.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Přeměnit džungli u zatáčky v udržované zákoutí se skalkou v komunitní péči, popř. na svahu zřídit navíc prostor pro lavičku. Úprava pravděpodobně obnáší vytvoření návrhu zákoutí s přihlédnutím na vybrané perspektivní dřeviny, následně vyřezání přebytečných, likvidaci křovin, kopřiv a odpadků, navezení a umístění kamenů, výměnu zřejmě nevyhovující půdy, osázení. Následná údržba komunitní, nabízí se spojení s akcemi na údržbu Městské plovárny, popř. předat do péče Správě veřejného statku. Se zkrášlováním je možné pokračovat na navazujících pozemcích.

JAK SE ZAPOJÍTE

Přiložím ruku k dílu.