Tramvaj do stanice zdraví (95)

Autor podnětu

Libor Bolda

Kategorie

Mám nápad

Ročník

2013-2014

Městský obvod

MO Plzeň 1

Vloženo

05. 09. 2013

Bodů

11

Plzeň má vynikající fakultní nemocnici v stále se rozrůstajícím areálu na Lochotíně s několika sty pacienty a několika sty zaměstnanci. Veřejná doprava resp. MHD do tohoto nemocničního zařízení krajského významu je pouze autobusová a ta zpravidla vůbec nedostačuje.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Řešením by mohlo být vybudování odbočení tramvajové tratě Gerská-alej Svobody. Pokud by pružněji PMDP reagoval, tak by tramvaj č. 1 mohla každým x-tým spojem končit na obratišti před nemocnicí... Ovšem netuším, zda Město Plzeň vlastní v místě nějaké pozemky pro vybudování tramvaje.

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Tak ta ulice patří státu, ale právo hospodaření má FN:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=3y5knWyy29iibwD4mquT20R6r6HXy9MRYqO54tmI6R_myLz3uPaAxMCRjP0h_9FjZSYwhUft1vzCvXB1wVItuTcX72bpbsA93bgwCeEJWenvvGok0EksiORhHPbVwjtb

Od: Správce
Datum: 31. 01. 2014 03:58