Boží muka Domu kultury (245)

Autor podnětu

Aleš Hejna

Kategorie

Mám nápad a pomůžu s ním

Ročník

2015-2016

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

26. 12. 2015

Bodů

18

Plány města Plzně, jak naložit s Územím po zbořeném Domu kultury, by mohly vzít v potaz drobnou sakrální památku, která tu kdysi stávala a která dosud existuje!

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

V zelinářských zahradách, které tu Plzeňané dříve obhospodařovali, stávala boží muka. Zajímavé je, že se tato památka dochovala, ale bohužel není pro veřejnost k vidění, je uschována ve skladu Správy veřejného statku města Plzně. A to je velká škoda, že tak zajímavé dílo, svědek minulosti, bez užitku dlí ve skladu. Zelinářská boží muka by se měla vrátit do ulic Plzně. Nejlépe vhodně zakomponovaná do architektonicky nově řešeného území po Domu kultury. Boží muka byla zhotovená v průběhu 2. poloviny 19. století a byla vezděna do hradby zelinářských zahrad. Roku 1913 ji Kroužek přátel starožitností přemístil na roh Veslavínovy ulice a sadů Pětatřicátníků, odkud ale v 70. letech 20. st. musela ustoupit Pattonovu mostu. Dnes jsou uložena ve skladu Správy veřejného statku města Plzně. Boží muka je památka, jež měla symbolizovat sloup, u nějž byl z rozhodnutí Piláta bičován Ježíš Kristus. Víme, že se stavěla v českých zemích už v desátém století za vlády Boleslava II. jako znamení christianizace na krajích obcí. Většinou ale jde o památku tragických událostí či jako projev díků za přežití.

JAK SE ZAPOJÍTE

Ideová podpora. Pořádání procesí.