Barevné regulační zdivo řeky Radbuzy (83)

Autor podnětu

Lubomír Hauer

Kategorie

Mám nápad

Ročník

2012-2013

Městský obvod

MO Plzeň 1

Vloženo

28. 02. 2013

Bodů

1

Stávající šedivočerné kamenné zdivo tvořící regulaci obou břehů řeky Radbuzy ve vnitřním městě, navrhuji oživit veselými barvami. A to v délce od jezu u DPMP až k Plzeňskému Prazdroji. Nemělo by se však jednat o klasické sgrafiti.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Navrhuji, aby co jednotlivý kámen stávajícího "kiklopského zdiva", měl svůj barevný odstín a byl samostatným jednotlivým prvkem obrovské mozaiky. Obě mozaiky (dva břehy) by měly mit svůj samostatný námět. Já navrhuji fotbal a hokej.. Měla by se na to vyhlásit výtvarná soutěž.

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Návrh tohoto podnětu mne upřímně vyděsil. Představa, že již tak vysokou barevnost města zatížíme ještě devastací této stabilní a pohledově uklidňující linie (jedné z mála!) podél naší ústřední řeky právě v tom nejrušnějším centru města se mi fakt ani dost málo nelíbí a skutečnost, že se tuto nábřežní zeď náš stát (resp. prozíraví navrhovatelé) rozhodl chránit coby důležitou kulturní památku, považuji tudíž za nanejvýš záslužný čin.
Na rozdíl od Kyklopů (psáno s Y!), jejichž "kYklopské zdivo" autorovi tohoto podnětu tolik vadí, máme zpravidla všichni oči dvě a přísun podnětů pro tyto naše veledůležité zrakové orgány je v současnosti tak obrovský, že určitě není třeba je ještě více přetěžovat. Náš současný život je natolik hektický již sám o sobě, že bychom měli cílevědomě usilovat o to, aby prostředí kolem nás bylo co nejklidnější a všem těm příliš dráždivým (byť někdy i roztomile hravým a zajímavě inspirativním) podnětům bychom měli vyhradit spíše nějaký prostor uzavřený - NIKOLIV VEŘEJNÝ!!!
Já osobně bych se velmi přimlouvala i za maximální omezení (nejlépe úplný zákaz) všech (z tržního hlediska zcela pochopitelně a záměrně provokujících) reklamních ploch, které se v našich ulicích neustále "překřikují" a v té své kvantitě zpravidla už dávno neplní ani ten svůj původní "upoutávací" účel, neboť příliš mnoho jednotlivých "výkřiků" v tom svém součtu nakonec vydává stejně již jen všeobecně obtěžující "řev"...

Od: Správce
Datum: 28. 06. 2013 04:49

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

připomínám, že nábřežní zeď je státem chráněná kulturní památka. Nevím, jestli by třeba v Praze někoho napadlo vybarvit si kameny nábřežní zdi u Národního divadla. Problém veřejného prostoru opravdu nehledejme v barvách a zaměřme se prosím na vylepšování toho, co je špatně. I když chápu, že to, co je dobře, láká více.

Od: Petr Domanický
Datum: 01. 03. 2013 03:40