DEPO Zahrada 2.015 (227)

Autor podnětu

Ondřej Brzický

Kategorie

Chci pěstovat veřejný prostor

Ročník

2014-2015

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

26. 02. 2015

Bodů

11

Naším projektem je využití nehostinného koutu v prostoru bývalého trolejbusového depa, k tzv. komunitnímu zahradničení. Nejlépe to asi vystihuje krátký úvodník, který se objeví v programu na měsíc březen, kdy je plánované zahájení provozu formou společenského setkání a prvních workshopů. „Víte co je to komunitní zahrada? Chtěli by jste se dozvědět více nebo se aktivně zapojit? Přijďte se setkat s lidmi, kteří pro vás právě jednu z těchto zahrad tvoří v srdci prostoru DEPO 2015. Objevíte nové možnosti pěstování bylinek, zeleniny a jiných rostlin, odhalíme vám naší koncepci zahrady a v neposlední řadě zjistíte co je to prostor DEPO 2015. Přijďte s námi strávit příjemný podvečer, plný živé diskuze, nových nápadů a možná odejdete s možností jak si i v centru města vypěstovat to svoje bio rajče.“

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Do konce března by měl vzniknout z.s., který by byl zakládající organizací a zároveň provozovatelem zahrady. První krokem je zútulnění prostoru, aby lákal svým prostředím a přátelskou atmosférou. Zahrada 2.0 by měla být spíše tzv. Městskou zahradou, protože využívá volnou betonovou plochu a na zalévání dešťovou vodu ze střech okolních budov. Bude plnit jak produkční funkci, pro členy i příchozí bude možnost zakoupení produktů Zahrady 2.0, tak i tu komunitní, jako místo pro setkávání místních obyvatel, pořádání lokálních kulturních akcí, společných workshopů apod. Obecné benefity Potravinová soběstačnost a/nebo bezpečnost, Oživení/ozelenění veřejného prostoru Vytvoření místa pro setkávání lidí Podpora komunitního života Kompostování Možnost pozitivní reklamy i pro komerční subjekty Ekonomické benefity Městská zahrada produkuje množství zdravých potravin a tím přispívá k rozvoji lokální ekonomiky, zvyšuje dostupnost lokálních potravin. Dlouhodobým cílem je i vytvoření pracovních míst a to jak pro běžné občany nebo osoby se znevýhodněním. Ekologické benefity Městská zahrada přispává k ozelenění a funkčnímu využití volné plochy, podporuje lokální ekologický oběh vody. Velkým příspěvkem je organizace kurzů a workshopů, které inspirují a vzdělávají obyvatele v oblasti pěstování: kompostování, chov včel a další témata. Na zahradě dochází také k lokálnímu zpracování bioodpadu – kompostování.

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

[…] 224      Plzeňský Zpěvomat 225      Živo na černických schodech 227      DEPO Zahrada 2.015 229      Hravý skautský areál „Pod Chlumem“ 230      Volnočasový a odpočinkový […]

Od: Neznámý autor
Datum: 23. 03. 2015 12:09