Soukromý: Živo na černických schodech (225)

Autor podnětu

Olga Mourková

Kategorie

Chci pěstovat veřejný prostor

Ročník

2014-2015

Městský obvod

MO Plzeň 8 - Černice

Vloženo

23. 02. 2015

Bodů

169

Projekt “Živo na černických schodech” má za cíl vtáhnout obyvatele městské části Plzeň-Černice do společného díla, nabídnout jim prožitek z komunitní tvorby a upozornit na české tradice, které upadají v zapomnění. Ujali jsme se budovy bývalého panského domu na nepřehlédnutelném místě uprostřed Černic. Tento dlouho nevyužívaný dům chceme přeměnit na rodinné centrum s nabídkou volnočasových a kulturních aktivit. Chceme navázat spolupráci s obyvateli Černic bez rozdílu věku, pohlaví, povahy či vzdělání a dát dohromady smysluplné věci prospěšné všem, vytvořit na periferii Plzně lákavý prostor pro vzdělávání, zábavu, kulturní prožitek. V Černicích se nachází několik nových čtvrtí, ve kterých žije hodně mladých rodin bez přímých vazeb na místo svého bydliště. Naše centrum jim nabídne nejen možnost zajímavého a rozvojového trávení volného času, ale i jednoduchý způsob na začlenění do místní komunity a navázání pozitivních vazeb se sousedy. Příkladem takových aktivit je společná výroba dřevěných knihoven, které následně naplníme zajímavými tituly. Jedna z knihoven bude k dispozici v centru Na Schodech, druhá volně na ulici – knihy budou zdarma přístupné všem. Na venkovní fasádu budovy chceme pravidelně dle ročních období vyvěšovat bannery, které budou upozorňovat na české tradice. Co je to mazanec a proč se slaví masopust? Připomeneme si to nejzajímavější, co nás během roku čeká a společně pak uspořádáme několik komunitních akcí, díky kterým ožijí tradicemi i ulice Černic.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Projekt je zaměřen na 2 hlavní aktivity - tvorbu komunitních knihoven a oživení českých tradic v Černicích. Hlavními cíli projektu jsou dle níže nastíněných aktivit: - organizace smysluplných aktivit komunitního charakteru v jednom z periferních obvodů města Plzně - zapojení lidí všech generací z Černic i okolí prostřednictvím společného díla a tradičních akcí - poskytnutí poutavých publikací zdarma kdykoli během celého roku (v Černicích existuje veřejná knihovna, avšak s velmi omezenou otevírací dobou) - oživení fádní silniční křižovatky skrze poutavé bannery, upozornění na české tradice a jejich společné prožívání Tvorba komunitních knihoven Obyvatelé Černic, se budou moci zapojit do výroby komunitních knihoven. Dospělí nařežou dřevo, děti mohou barvit, lakovat, měřit. Všichni budou odměněni domácími dobrotami, které vzniknou opět jako společné dílo. Každý ze zúčastněných dostane možnost zapojit se do debaty o tom, jaké knihy by měly být v knihovně nabízeny. Nechceme se soustředit na beletrii, ale na knihy naučného charakteru (např. zaměřené na urbanismus a architekturu, vývoj dětí, kreativní nápady, prorodinnou politiku; naučné knihy pro děti aj.). Stejnou možnost vyjádřit se k náplni knihovny získají i ostatní obyvatelé Černic prostřednictvím veřejné ankety. Zakoupené knihy budou volně k dispozici v knihovně uvnitř centra Na Schodech. Zájemci si jimi budou moci listovat při posezení ve zdejší kavárně, nebo si je na vratnou zálohu zapůjčit domů. Knihy budou dále používány při tématických seminářích a workshopech pořádaných pro komunitu, čímž se opět zvýší jejich využitelnost. Druhá knihovna, kterou umístíme přímo na ulici v Černicích (místo pomohou vybrat samotní občané), bude naplněna knížkami, které darují dobrovolníci. Každý si bude moci zapůjčit knihu či časopis a darovat ty knížky, pro které již doma není místo. Oživení českých tradic v Černicích Na venkovní fasádu bývalého panského domu Na Schodech chceme pravidelně dle ročních období vyvěšovat poutavé bannery, které upozorní obyvatele Černic i všechna projíždějící auta (fasáda směřuje na nejfrekventovanější křižovatku v obci) na české tradice. Chceme si společně připomenout, že svátky nejsou jen ty komerční, že bohaté Vánoce se neměří na počet dárků či množství utracených peněz, ale na společně strávené chvíle. Vžijeme se do toho, jak prožívali jednotlivá roční období naši prarodiče. Bannery upozorní vizuálně atraktivní formou např. na to, kdy a proč utrhnout barborku či jak a kdy slavit Tučný čtvrtek. Tradice nezůstanou jen vetknuty na banner. V každém ročním období uskutečníme komunitní akci, na jejíž přípravě se budou moci podílet i obyvatelé Černic a která bude určena právě pro ně. V dubnu se budeme veselit při pálení čarodějnic, v srpnu se společně rozloučíme s létem. V současné době takové akce v Černicích chybí. Chceme společně zažívat tradice v kruhu sousedů, omezit potřebu Černických jezdit za nimi do centra Plzně či ještě dál.

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

[…] PROSTOR (nové žádosti) Číslo    Název 224      Plzeňský Zpěvomat 225      Živo na černických schodech 227      DEPO Zahrada 2.015 229      Hravý skautský areál „Pod Chlumem“ […]

Od: Neznámý autor
Datum: 23. 03. 2015 12:16

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Smysluplné a autorkám projektu staprocentně věřím. Doporučuji! Bára Motlová

Od: Barbora Motlová
Datum: 27. 02. 2015 01:53