Soukromý: Vhodnější nádoby na odpady v centru Plzně (50)

Autor podnětu

ENVIC, občanské sdružení

Kategorie

Mám nápad

Ročník

2012-2013

Městský obvod

MO Plzeň 3

Vloženo

25. 02. 2013

Bodů

13

V ulicích v centru města nejsou koncepčně řešeny nádoby na odpad. Kontejnery jsou umístěny na nejrůznějších místech (téměř na každém rohu), nejsou vyváženy včas a není zde dostatek nádob na tříděné odpady.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Bylo by vhodné preferovat podzemní kontejnery, posílit informovanost veřejnosti a podnikatelů v oblasti nakládání s odpady, zejména možnostech předcházení odpadů a třídění odpadů, a rozšířit možnosti odděleného sběru odpadů.