Zvelebení prostoru před 4. ZŠ (213)

Autor podnětu

Gabriel Homolová

Kategorie

Mám nápad

Ročník

2014-2015

Městský obvod

MO Plzeň 1

Vloženo

27. 12. 2014

Bodů

7

4. ZŠ se nachází v sídlišti Košutka. Před školou se nachází poměrně velký prostor, kterým denně projde více než 500 žáků, učitelů a i rodičů, kteří doprovázejí do školy své děti a po vyučování na ně před školou opět čekají. V prostoru před školou chybějí lavičky. Dále se uprostřed zmíněného prostoru nachází poměrně velký betonem ohraničený „ostrůvek“, který je porostlý nevzhledným křovím a tújemi. Rozlehlá plocha před školou je tak nesmyslně rozdělena na dvě poloviny, prostor ztrácí svoji velikost a přehlednost. Navíc křoví na „ostrůvku“ je často místem pro posezení bezdomovců, pro odhazování odpadků či prázdných lahví, střepy se občas povalují i na chodníku. Na podzim byl porost prořezán, takže na fotografii vypadá místo o dost lépe, než před prořezáním. Je to podle mne pouze dočasná varianta, než na jaře opět obroste. Navíc to neřeší problém s lavičkami.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Navrhované kroky vedoucí ke zlepšení prostoru (od nejúspornější varianty k nejdražší): 1) odstranění křoví, zarovnání plochy hlínou a zatravnění (vhodné by bylo odstranit i jehličnaté stromy rostoucí na ostrůvku, v prostoru jsou dost namačkány) 2) přidání prkenných laviček po celém obvodu betonové zídky 3) odstranění kruhového betonového objektu uprostřed ostrůvku nebo jeho překrytí dřevěným odpočinkovým molem 4) vybudování přístupových a zároveň i odpočinkových schodů po celé délce jedné strany ostrůvku (směrem ke vchodu do ZŠ) Prostor by se tak zpřehlednil, působil by příjemněji, čekající rodiče by si měli kam sednout nebo odložit tašky, prostor by mohli využívat i žáci při odchodu domů, nebo při přestávce mezi vyučováním. Sousedící volná travnatá plocha by mohla být využívána pro umístění dočasné sochy, např. díla od studentů FUD.

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Jsem pro zvelebení prostoru před školou ne nutně tento postup

Od: kokina
Datum: 22. 04. 2015 08:34

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

[…] 210      Kříž u Boleveckého hřbitova 211      Barevné podchody 213      Zvelebení prostoru před 4. ZŠ 214      Pramen a zaniklý rybníček pod Košutkou 215      Využití prostoru […]

Od: Neznámý autor
Datum: 23. 03. 2015 12:13

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Ještě asi před cca 20 lety byla na ostrůvku funkční fontána. Asi údržba a náklady na provoz se nevyplatily. Laviček bylo dostatek při chodnících směřujícíod toho to středu. Buhužel jako jinde byly zničeny. Jak tedy změnit plochu před 4.ZŠ krom zmíněných laviček?

Od: libor sindelar
Datum: 18. 01. 2015 09:20