Schody pro Plzeň U Ježíška (37)

Autor podnětu

Ing. Arch. Jan Soukup

Kategorie

Mám nápad

Ročník

2012-2013

Městský obvod

MO Plzeň 2 - Slovany

Vloženo

31. 01. 2013

Bodů

41

Jedná se o neupravený svažitý terén podél hřbitovní zdi, mezi Mikulášským náměstím a kostelíkem v ulici U Ježíška. Nyní po vyšlapané stezce chodí lidi jak bytovým domům, ke kostelíku, tak i na procházky kolem řeky. Historická budova kostelíku byla v minulých letech velmi zdařile opravena. V budoucnu se plánuje v lokalitě u řeky též výstavba městského parku. Stávající nezpevněná komunikace je již nyní oblíbeným pěším propojením do městské části Plzeň -Slovany a výstavbou schodiště by se prostor zatraktivnil a oživil.

NÁVRH AUTORA PODNĚTU

Komunikaci by bylo možno vybudovat kombinací teras a schodišť. Na tuto úpravu byla již SVS MP v roce 2008 vypracována projektová dokumentace. Upravený prostor by se stal důstojným a atraktivním místem pro pořádání kulturních akcí i pro klidové spočinutí a relaxaci.

PŘILOŽENÉ SOUBORY

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Podobné delší schodiště by bylo možné vybudovat i za opačnou částí hřbitova pod kostelem sv.Mikuláše pod hřbitovní zdí(Mikulášské schody).Jedná se o prostor spojující Mikulášskou třídu a nábřeží s budoucím parkem.Je to místo s hezkým výhledem na řeku.Bohužel nyní je zde jen vyšlapaná pěšina se zpustlým okolím a rozpadající se zdí.Tato místa by byla vhodná doplnit osvětlením v historizujícím stylu,případně sochou nebo i bránami.

Od: Dan Bochníček
Datum: 09. 02. 2013 07:40

DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

Určitě si tento prostor zaslouží řádnou kultivaci, je to nejslabší místo v pohledu od Mikulášské třídy a dost kontrastuje s vedlejším krásným náměstím. JK

Od: Správce
Datum: 01. 02. 2013 10:39