S architekty o obnově Jiráskova náměstí. Pozvání na představení dopracované studie.

# komunitní plánování, Obnova Jiráskova náměstí, zapojení veřejnosti

Vloženo14. 05. 2018

Text Správce systému

Po loňských diskusních setkáních architektů s obyvateli Slovan a po sérii jednání s širokým spektrem aktérů, kteří mají na fungování Jiráskova náměstí zájem, představí re:architekti čistopis studie obnovy tohoto jedinečného prostoru veřejnosti. Uskuteční se ve čtvrtek 17. května od 16.30 do 19 hodin v parku na Jiráskově náměstí. Kromě samotného představení studie se počítá s širokým prostorem pro diskusi a dle zájmu i s vycházkou s odborníky přímo v terénu. Návštěvníci si zároveň budou moci prohlédnout výstavu k architektonickému řešení.

K významnějším posunům oproti předchozí verzi studie došlo především v řešení dopravní situace, uspořádání klášterní zahrady a pojetí prostoru před školou. Zároveň bylo detailněji rozpracováno řešení zeleně. Příprava zahrnovala i řadu schůzek především s městskými organizacemi a odbory, s orgány státní správy a samozřejmě i s jednotlivými partnery projektu — Klášterem dominikánů Plzeň, Masarykovou základní školou a spolkem Pěstuj prostor.

Kořeny snah o revitalizaci Jirákova náměstí sahají několik let zpátky. Významný impuls v tomto ohledu znamenal žákovský projekt Masarykovy základní školy usilující o zpřístupnění klášterní zahrady. Tři úspěšné ročníky Víkendu otevřených zahrad na pozemcích kláštera potvrdily zájem veřejnosti a podpořily vznikající partnerství hlavních aktérů projektu – Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, spolku Pěstuj Prostor, Kláštera dominikánů Plzeň a Masarykovy základní školy Plzeň. V roce 2015 proběhlo dotazníkové šetření a dvě plánovací setkání pro veřejnost, v roce 2016 poté i pro firmy. Nastartovaný projekt získal grantovou podporu od Nadace Proměny Karla Komárka, která svou činnost na spoluúčasti obyvatel při vytváření veřejných prostor přímo zakládá. Podíl na financování přislíbilo také město Plzeň. To projekt koordinuje prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje. Jako nový partner přibyla i Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V. V souvislosti s projektem se každoročně koná celá řada akcí a aktivit, jejichž smyslem je nejen společné plánování a debata, ale i snaha vdechnout náměstí nový život a ukázat i nové možnosti využití. Samozřejmou součástí se staly osvětové žákovské projekty, zaměřené na paměť místa. Nejnověji také architektonické workshopy pro děti Masarykovy základní školy, jejichž snahou je probudit v nejmladších generacích zájem a vztah k místu, kde žijí a na jehož vytváření se mohou spolupodílet. Další workshop čeká i na širokou veřejnost, která se bude moci zapojit do návrhu témat a motivů ornamentů v parku.

Ještě v průběhu května, 26. 5., se mohou obyvatelé Slovan těšit na sousedské setkání v rámci Evropského dne sousedů, který zahájí vernisáž žákovských návrhů předškolí Masarykovy základní školy. Pestrý program bude plný hudby, tance, zahradničení i společného stolování.

Druhý červnový víkend (9.-10. 6.) pak tradičně otevře návštěvníkům zahradu kláštera akce Víkend otevřených zahrad.

Program jarních akcí na Jiráskově náměstí.

ZÁZNAM Z MINULÝCH SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

·       Záznam z představení vítězné studie veřejnosti

·       Shrnutí schůzky včetně následné diskuse s veřejností

·       Informace k problematice parkování na Jiráskově náměstí

·       Shrnutí veřejného setkání k parkování

·       Dotazy občanů a odpovědi